XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleBir Toplumsal Yaşam Olasılığı Olarak İnternet
StudentNo
Author(s)Author 1
Name: Tarık Aktaş
Org:
Country: Turkey
Email: aktas.tarik__at__yahoo.com

Other Author(s)
KeywordsYasaklama, Haklar, Meşruiyet
AbstractÇözümler genelde açıkça belirse de engelleri belirlemek ve ortadan kaldırmak bu yolda en somut adımları oluşturuyor. Bu metin ile amacım çözüme yönelik engelleri belirlemek ve bir çözüm veya çözüm önerisini
bu konferans sürecinde tartışmak. Daha başında engel diye andığım şeyin internetin yasaklanması olmadığının altını çizmek isterim. Çünkü çözüm olarak gördüğüm şey/son zaten internetin yasaksız bir kullanıma açık olmasıdır. Öyleyse yasaksız internete ulaşmamıza engelleyen nedir?
İlk olarak özellikle bu yasak mevzusunda belki sıkça tekrarlanacak olan "demokrasi" ve 60. yılındaki "Evrensel İnsan Hakları Bildirisi" dolayısıyla insan hakları/insanın hakları, soyut yapıları gereği oluşturdukları berrak olmayan yada verimsiz durum öne süreceğim engellerin başında gelmektedir. "Bizim haklarımız nelerdir?" Bu durum şu soruları sormayı gerektirir: Biz kimiz, "hak" denilen mefhumun dolaysız tanımı varsa nedir, haklarımız konusunda soru sordurtacak bu yabancılaşma nedendir ve son olarak bu sorunun muhatabı kimdir?
Topics Demokrasi
Yasaklar
Mahremiyet
İnternet Yönetişimi ve STK'lar
Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
İnternetin Yasal Boyutları
Filenot uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC