XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleTürkiye'de Facebook Kullanımı Araştırması
StudentNo
Author(s)Author 1
Name: Gülüm Şener
Org: İstanbul Bilim Üniversitesi (yarı-zamanlı öğretim üyesi)
Country: Turkey
Email: gulumsener__at__yahoo.com

Other Author(s)
Keywordssosyal ağlar, Facebook, internet kullanımı
AbstractBu bildiride, Eylül 2009'da gerçekleştirilen Türkiyede Facebook Kullanımı Araştırmasının sonuçları sunulacaktır. Araştırmada; kullanıcıların profili, internet alışkanlıkları, Facebooku kullanma sıklıkları, kullanım amaçları ve en sık kullandıkları işlevleri, Facebookta kendini sunum ve Facebookun kullanıcıların arkadaş çevresine etkisi gibi konular sorgulanmıştır. Yöntem olarak Facebook üzerinde bir grup kurulmuş ve grup üzerinden çevrimiçi bir anket çalışması yürütülmüştür. Ankete Türkiye ağında toplam 254 kullanıcı yanıt vermiştir. Türkiyede Facebook kullanımı yaşa, cinsiyete ve sosyoekonomik duruma göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak Facebookun kullanıcıların gündelik pratiklerin bir parçası haline geldiği, arkadaş çevresini genişletmekten ziyade varolan arkadaşlıkları sürdürmeyi sağlayan bir araç olarak kullanıldığı, sınırlarını kullanıcının belirlediği bir kamusallığın yaşandığı ve paylaşımdan ziyade arkadaşları gözetlemenin ön plana çıktığı gözlenmiştir.
Topics Sosyal Ağlar ve İnternetin Sosyal Boyutları
File4.pdf (248KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC