XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleMarkanın Alan Adı , Yönlendiri Kod Ve Anag-htar Sözcük Olarak Kullanilmasi
StudentNo
Author(s)Author 1
Name: Savaş Bozbel
Org: Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Country: Turkey
Email: savas__at__bozbel.org

Other Author(s)
KeywordsMarka hukuku, 556 sayılı KHK, metatag, alan adı, domain names, adwords, keywords, 5833 sayılı kanun, marka ihlali, 556 sayılı KHK m. 9/II (e) bendi.
Abstract5833 sayılı kanunla , MarkaKHKm. 9/II (e ) bendine getirilen yeni düzenleme ile işareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması , aynı maddenin birinci fıkrası uyarınca yasaklanabilecek fiiller arasına dahil edilmiştir.

Bu kapsamda, ilk önce markanın alan adı olarak kullanılması, markanın alan adı olarak kullanılma ihtimalleri, markaya tecavüz teşkil edip etmeyeceği üzerinde durulacak, ardından markanın yönlendirici kod ve anahtar sözcük olarak kullanımı açıklanmaya çalışılacaktır. Son olarak, markanın alan adı, yönlendirici kod ya da anahtar sözcük olarak kullanılmasının ne zaman markaya tecavüz teşkil edeceği, özellikle ticari etki yaratacak biçimde kullanılması ve işaretin kullanımına ilişkin bir hak ve meşru bir bağlantının hangi hallerde olabileceği üzerinde durulacaktır.
Topics Fikri Haklar, Sayısal ürünlerin Paylaşımı
File63.pdf
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC