XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleElektronik Yayımcılık Kapsamında Elektronik Tasarım Dergilerinin Görsel Kimlik Açısından Değerlendirilmesi
StudentNo
Author(s)Author 1
Name: Özden Pektaş Turgut
Org: Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Country: Turkey
Email: ozdenp__at__gazi.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsElektronik Yayımcılık, Elektronik Dergi, Grafik Tasarım, Etkileşim, Çoklu ortam
AbstractBasılı biçimdeki yayınların İnternet ortamından güncellenebilmesi, elektronik ortamda verilebilen sipariş sayısı kadar kitabın basılabilmesi, sayısal kâğıt ve ses tanıma teknolojilerinin yayımcılıkta kullanılması, elektronik yayımcılığın hızlı gelişiminin göstergelerindendir. Çok düşük maliyetlerle üretilebilen, yazılı basın ve görsel iletişim araçlarının tüm özelliklerini içeren yapısıyla elektronik yayınlar, kitle iletişiminde önemli birer araç haline gelmiştir. Bu anlamda e-yayın biçimlerinden biri olan elektronik dergiler; sahip olduğu görsel gücü ve etkileşim özellikleri ile e-gazete ve web yayımcılığının tüm etkilerini içerisinde barındırabilmektedir. Özellikle seçilmiş konularda yazılan makalelerin, durağan/hareketli görüntüler, video, ses, müzik gibi ögeler ile desteklenen elektronik tasarım dergileri, farklı tasarım anlayışlarının kültürlerarası paylaşımında önemli bir yere sahiptir. Sanatçı ve tasarımcıların eserlerini, tüm dünya ile paylaşabilecekleri çoklu ortam içerikli birer sanal sergileme alanıdır. Kolay erişim, hız, üretim maliyetinin düşüklüğü, etkili tasarımları ve etkileşimli yapıları ile elektronik dergiler günümüzde elektronik yayın biçimleri arasında önemli bir yere sahiptir.
Topics E-eğitim, Eğitim Teknolojileri
Elektronik Yayıncılık ve Basın
İnternet ve Sanat
File64.pdf (443KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC