XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleToplumsal Paylaşım Ağlarının Arayüzeylerinde Bireyin Varoluşu: Nasıl ve Niçin? (Panel: Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Türkiye'de Kullanım Örüntüleri)
StudentNo
Author(s)Author 1
Name: Mutlu Binark
Org: Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: Turkey
Email: binark__at__baskent.edu.tr

Author 2
Name: Tuğrul Çomu
Org: Ankara Üniversitesi
Country: Turkey
Email: tugrul.comu__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywordssosyal ağlar, internetin sosyal boyutu, kimlik, gözetim, mahrem, Facebook, toplumsal örgütlenmeler,
AbstractToplumsal paylaşım ağları (social network sites), dar ve ilk anlamıyla, bireyleri farklı bireylerle sanal uzamda buluşturan web tabanlı hizmetlerdir. Geniş anlamda ise, bireylerin sınırları belli olan bir sistem içerisinde açık veya yarı açık profil oluşturmalarına izin veren, farklı kişilerle bağlantı paylaşımında bulunan kişilerin listesini, bu kişilerin bağlantılı olduğu diğer kişilerin listesini görmelerine olanak tanıyan web tabanlı hizmetler olarak tanımlanabilir (Boyd ve Ellison, 2007). Son birkaç yılda toplumsal paylaşım ağlarının (TPA) kullanımının dünyada ve Türkiyede hızla yaygınlaşması, bir takım yeni kullanım pratiklerinin de gelişmesine yol açmıştır. Çevrimiçi TPAların temel çıkış noktasını, yukarıda kısaca açıkladığımız üzere hem bireyler arasındaki mevcut sosyal sermayenin/toplumsal bağların sürdürülmesini sağlamak, hem de yeni bağlantıların kurulmasını desteklemek oluşturmaktadır. Ancak, TPAların kullanımının yaygınlaşması ile ortaya çıkan yeni kullanım biçimleri (örneğin çeşitli örgütlenmeler) ve çeşitli uygulama paylaşımları, TPAların ilk baştaki varoluş amaçları dışında da kullanımını getirmiştir. Bu nedenle, bu çalışmada, dünyada ve Türkiyede yaygın olarak kullanılan TPAlar ile TPAların nasıl ve niçin kullanıldığı, bireylerin TPAlardaki çeşitli varoluş biçimleri ile pratikleri ele alınacaktır. Özellikle bu serimleme Türkiyede popüler olarak kullanılan Facebook örneği üzerinden yapılacaktır.
Topics Sosyal Ağlar ve İnternetin Sosyal Boyutları
File65.doc (24KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC