XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleToplumsal Paylaşım Ağı Facebookta Kimlik Üretimi ve Performans (Panel: Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Türkiye'de Kullanım Örüntüleri)
StudentYes
Author(s)Author 1
Name: Tuğrul Çomu
Org: Ankara Üniversitesi
Country: Turkey
Email: tugrul.comu__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywordssosyal ağlar, internetin sosyal boyutu, Facebook, kimlik üretimi, performans
AbstractKişiler, başkalarıyla etkileşime girdikleri her ortam ve durumda kimlik üretim sürecine girerler. Ancak bu üretim, ortama göre farklılık göstermektedir. Kişilerin anonim olduğu ortamlarda, kimlik üretimi konusunda oldukça büyük bir serbestlikten bahsedilebilirken, anonimliğin ortadan kalktığı durumlarda serbestlik de ortadan kalkmaktadır. Toplumsal paylaşım ağları (TPA) bugün farklı türlerde ve farklı amaçlar için sıkça kullanılmaktadır. Sıkça kullanılan bu ortamlarda oluşturulan kimlikler incelenmeye değer unsurlardır. Facebook ise diğer pek çok TPAdan farklı olarak kullanıcıların gerçek ad, soyad ve hatta tercihen fotoğraflarıyla var olduğu, dolayısıyla anonim olmadığı bir ortamdır. Bu bilinirliğin de etkisiyle kullanıcılar çoğunlukla, sosyal sermayelerini genişletme amacı yerine sadece var olan sosyal sermayeleriyle iletişim / paylaşım ediminde bulunma amacındadır. Buradan hareketle Facebookta üretilen kimliklerde ne gibi farkların oluştuğu bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Kullanıcıların Facebookta kimlik üretimi için bilerek veya bilmeyerek kullandıkları araçlar, yapılan alan araştırması sonuçlarında öne çıkan unsurlardan beslenerek görünür kılınmaya çalışılacaktır. Bunların başında kullanıcıların paylaşıma açtıkları bilgiler gelmektedir. Ancak kullanıcıların çevrimiçi performanslarını daha detaylı bir biçimde kavrayabilmek için, paylaşıma açılan, fotoğraf, video gibi tüm unsurlar dikkate alınmalıdır. Facebook ortamı düşünüldüğünde, paylaşıma açılan bilgiler söylemek, fotoğraf ve video gibi görsel malzemeler de göstermek olarak ele alınmalıdır.
Topics Sosyal Ağlar ve İnternetin Sosyal Boyutları
File66.doc (23KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC