XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleFacebook'ta Mahremin Dönüşümü, Teşhircilik ve Görme/Gösterme Hazzı (Panel: Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Türkiye'de Kullanım Örüntüleri)
StudentYes
Author(s)Author 1
Name: Ali Toprak
Org: Ankara Üniversitesi
Country: Turkey
Email: alitoprak__at__gmail.com

Author 2
Name: Tuğrul Çomu
Org: Ankara Üniversitesi
Country: Turkey
Email: tugrul.comu__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywordssosyal ağlar, internetin sosyal boyutu, Facebook, mahrem, teşhir, tehşircilik, görme, gösterme
AbstractSanal uzamda toplumsallaşmanın/ilişkilenmenin günümüzdeki yüzü, karşılığı olan Facebook, İnternet öznelerinin anonimlikten bilinirliğe/görünürlüğe geçişini imleyen, tam da buradan doğru biçimlenen, biçimlendiren bir toplumsal paylaşım ağıdır. Görmek ve göstermek üzerinden kurulan bu yeni ilişkilenme pratikleri ile mahrem alanın, özel olanın kamusal alana dahli söz konusudur. Bu noktada iki şey vurgulanmalıdır. Bir: Gözün faşizmi bireylerin sanal uzamda gerçekleştirdikleri bu toplumsallaşma eylemliliğini gerek her an, her yerde, her olan bitenden haberdar olmak isteyen devletler, istihbarat örgütleri tarafından gerekse de reklam ve pazarlamaya, yani tükettirmeye endeksli kapitalist şirketler vd. tarafından denetim ve gözetim ağına, SiberPanoptikona evriltmiştir. İki: Bireyler bile isteye girdikleri bu denli açık ilişkilenme halleriyle bir yandan denetlenmekten, gözetlenmekten haz alma anlamında teşhirciliğe, beri yandan gözetlerken dahi gözetleme/dikizleme ediminde bulunarak röntgenciliğe yönelmişlerdir.
Topics Sosyal Ağlar ve İnternetin Sosyal Boyutları
File67.doc (22KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC