XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleFacebookta Toplumsal Örgütlenmeler (Panel: Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Türkiye'de Kullanım Örüntüleri)
StudentYes
Author(s)Author 1
Name: Senem Börekçi
Org: Ankara Üniversitesi
Country: Turkey
Email: senemsenark__at__hotmail.com

Author 2
Name: Tuğrul Çomu
Org: Ankara Üniversitesi
Country: Turkey
Email: tugrul.comu__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywordssosyal ağlar, internetin sosyal boyutu, Facebook, toplumsal örgütlenmeler, örgütler, örgütlenme pratikleri
AbstractToplumsal örgütlenmede İnternetin olumlu katkısı bugün tüm örgütler tarafından kabul edilmekte ve artık İnternet, siyasal partiler, dernekler, vakıflar, kamu kurumları, özel ticari şirketler, siyasal ve toplumsal hareketler gibi tüm örgütler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Sanal uzamda örgütlenme pratiklerinin gerçekleştiği bir alanda sosyal paylaşım ağı Facebooktur. Siyasal partiler, illegal siyasal örgütlenmeler, sivil toplum kuruluşları, uluslar ötesi eylemler, çevre örgütleri, savaş karşıtı gruplar, küreselleşme karşıtları vb. Bu çalışmada, siyasal örgütlenmeler, sivil toplum örgütlenmeleri, dini örgütlenmeler, ırkçılık ve nefret söylemini yayan örgütlenmeler ve resmi bir nitelik taşımayan, çoğu sadece sanal uzamda yürütülen kampanyalar olmak üzere farklı başlıklar altında sınıflandırdığımız örgütler ve örgütlenme pratikleri konu edinilmiştir.
Topics Sosyal Ağlar ve İnternetin Sosyal Boyutları
File68.doc (25KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC