XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleBİLİŞİM SUÇLARI BAĞLAMINDA YENİ MEDYA OLARAK İNTERNET VE KİŞİSEL GÜVENLİK
StudentNo
Author(s)Author 1
Name: Serhat Koç
Org: Ahi&Taygün Hukuk Bürosu
Country: Turkey
Email: serhat__at__hukukcu.com

Author 2
Name: Selva KAYNAK
Org:
Country: Turkey
Email: selvakaynak__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywordsİnternet ve Kişi Güvenliği, Medya ve Kişi Hakları, Özel Hayatın Gizliliği, Yeni Medya, Bilgisayarda Kişisel Güvenlik, Anonimlik, Facebook, Youtube, Skype, İnternet Hukuku, Bilişim Hukuku, WEB 2.0
AbstractBu çalışmada Hukuk Devletinde Medya ve Kişisel Güvenlik noktasından yola çıkılmakla beraber; özellikle İnternetin günümüzün en önemli medyası olduğu düşüncemizden ötürü bu alanda yaşanan yeni gelişmeler bağlamında ihtiyaç duyulan hukuki bakışı sağlamak amaçlanmıştır. Ülkemizdeki durumun bu açıdan analizi yapılmaya çalışılırken farklı ülkelerdeki uygulamalarla da karşılaştırmalar yapılmıştır. Hukuk, iletişim, adli bilişim ve sosyal mühendislik gibi disiplinlerin de zorunlu katkısıyla detaylı saptamalar yapılmaya ve var olan sorunlara sosyal, teknik ve hukuki çözümler önerilmeye çalışılmıştır. Çalışma özellikle internet medyasının içeriğinin yeni belirleyicisi olan sosyal ağlar ve diğer web 2.0 uygulamalarından olan Facebook, Twitter, Youtube, Skype gibi uygulamaların sundukları içeriğin ötesinde her hangi bir amaçları olup olamayacağı irdelenmiştir. Aynı zamanda da: kullanıcıların bunları yazılı amaçları dışı kullanmalarının münkün olup olmadığı hususu da ayrıca tartışılmıştır. Kişilerin sağduyulu kullanım yönünde eğitilmeleriyle, kanun koyucu ve uygulayıcılarının da bu anlamda bilinçlendirilmesiyle, sözkonusu uygulamaların hayatımızı olumlu yönde geliştirmek için en etkili ve sorunsuz şekilde kullanılabilecekleri sonucuna varılmıştır. Kişisel güvenliği tehdit edenin İnternetin kendisi veya yeni iletişim mecraları olmadığı ve fakat her zamanki gibi bunların kullanılması esnasındaki kötü niyetli yaklaşımlar olduğu belirtilerek: sorunların temelini teşkil ettiği tespit edilen örnekler eşliğinde web 2.0 kavramının gelecekteki yansımasının hukuki boyutu da özellikle vurgulanmıştır.
Topics Demokrasi
Sosyal Ağlar ve İnternetin Sosyal Boyutları
Mahremiyet
İnternetin Yasal Boyutları
web 2.0, web3.0 ve nesnelerin interneti
File7.doc (382KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC