XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleKişisel tarih yazıcısı olarak Facebook (Panel: Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Türkiye'de Kullanım Örüntüleri)
StudentYes
Author(s)Author 1
Name: Işık Barış Fidaner
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: Turkey
Email: fidaner__at__gmail.com

Author 2
Name: Tuğrul Çomu
Org: Ankara Üniversitesi
Country: Turkey
Email: tugrul.comu__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywordssosyal ağlar, internetin sosyal boyutu, Facebook, olay dizisi, sanallaşma, anlatı
AbstractFacebook'un önemli bir işlevi, kullanıcılarının hareketlerini bir olay dizisi olarak birleştirerek sürekli akan kişisel bir anlatıya dönüştürmesidir. Bu anlatıyı oluşturan olayların temel özelliği, bir kişinin ismi ve resmi ile ilişkilendirilmesidir. Anlatının bütünlüğünü sağlayan bu temel biçimsel özellik, çok farklı içeriklerin bir araya gelmesine izin verir. Arkadaşlık, ilişki durumu, fotoğraflar gibi gerçek hayata dair olayların bir oyunda kazanılan puan, test sonucu gibi sanal olaylar ile aynı diziye dahil olması bu yolla mümkün olur. Ancak bu kişisel biçim, tekil bir isimle ilişkilendirilmemiş olayları yansıtamaz. Dolayısıyla toplumsal ve doğal olaylar da ancak kişisel ilişkilerden dolaylanarak, o kişilerin kurdukları simgesel ilişkiler olarak bu anlatıda yer bulabilir. Böylece Facebook, toplumsal olayların tekil özneleri aşan ve onları dönüştürme potansiyeli taşıyan gerçek etkilerinin simgesel ilişkiler yoluyla ifade edilerek törpülendiği güvenli bir haber kaynağı oluşturur. Ayrıca bu sindirilmiş gerçek olayların yer aldığı anlatıyı sanal olaylarla da besleyip doldurarak geleneksel medyanın bütün sanallaşma baskısına karşın uymak zorunda kaldığı doğruluk ve gerçeklik kısıtlamalarını da aşmış olur.
Topics Sosyal Ağlar ve İnternetin Sosyal Boyutları
File70.doc (22KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC