XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleGeçmişten Günümüze Bilgi Yaklaşımları, Bilgi Toplumu ve İnternet
StudentYes
Author(s)Author 1
Name: Özge Pelin Çınar
Org: Başkent Üniversitesi
Country: Turkey
Email: pelin.cinar__at__hotmail.com

Author 2
Name: Deniz Çalık
Org: Başkent Üniversitesi
Country: Turkey
Email: dencalik__at__hotmail.com

Other Author(s)
KeywordsBilgi toplumu, bilgi yaklaşımları, bilişim teknolojileri, internet
AbstractGeçmişten günümüze bilgi yaklaşımlarının incelendiği makale; insanlığın var oluşundan bu yana değişen bilgi yaklaşımları ışığında gelinen günümüz bilgi toplumu, yapısı ve geleceği üzerine öngörülerden oluşmaktadır. Makale kapsamında, öncelikle Antik Çağdan 20. yy a kadar çeşitli filozofların bilgi görüşlerine değinilmiş, bu görüşlerin günümüz bilgi toplumunun oluşumuna katkıları ele alınmıştır. Makalede daha sonra toplumların bugüne gelinceye dek geçirdikleri değişim evreleri incelenmiş; avcı-toplayıcı toplumların tarım toplumuna, tarım toplumlarının sanayi(endüstri) toplumuna, endüstri toplumlarının da günümüz bilgi toplumuna ulaşım aşamaları ve bu aşamalarda toplum yapısının uğradığı değişimler ve değişen bilgi anlayışı ele alınmıştır. Sürekli değişerek gelişim gösteren bilişim teknolojileri ve internet, insanlığa ve toplumlara olumlu ve olumsuz etkileriyle ele alınmış; bu teknolojilerle şekillenmesi düşünülen bilgi toplumunun geleceği üzerine çeşitli öngörülerle makale tamamlanmıştır.
Topics Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
File72.pdf (133KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC