XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleUzaktan Eğitim Uygulamalarında Bir Örnek:Millî Eğitim Bakanlığı - Açık İlköğretim Okulu
StudentNo
Author(s)Author 1
Name: Serkan DÜZGÜN
Org: MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Açık İlköğretim Okulu, Ankara
Country: Korea, Republic Of
Email: sduzgun__at__meb.gov.tr

Author 2
Name: Salim YILDIZ
Org: MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Açık İlköğretim Okulu, Ankara
Country: Korea, Republic Of
Email: salimyildiz__at__meb.gov.tr

Other Author(s)
KeywordsAçık İlköğretim Okulu, Uzaktan Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Televizyonlu Eğitim
AbstractAnayasamızın 42. Maddesi gereğince; Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.. Bu madde doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı çeşitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşarak eğitim-öğretim sisteminin dışında kalan yetişkinlere ilköğretimlerini tamamlamaları amacı ile; uzaktan eğitim ilke ve teknikleriyle her yerde, her durumda eğitim-öğretim olanağı veren Açık İlköğretim Okulunu kurmuştur. Bu bildiride okulun tanıtımı, gerçekleştirdiği uzaktan eğitim faaliyetleri ve okul ile ilgili istatistikî bilgilere yer verilmektedir.
Topics E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
E-eğitim, Eğitim Teknolojileri
Elektronik Yayıncılık ve Basın
File75.doc (2.0MB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC