XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleBELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ)
StudentNo
Author(s)Author 1
Name: MEHMET AKSÜT
Org: MEGA EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UŞAK
Country: Turkey
Email: dr.aksut__at__gmail.com

Other Author(s)
Keywordsweb sitesi, içerik,tasarım, belediye
AbstractÖZET

Bu çalışmada, 16 Büyükşehir Belediyesinin, hedef kitlesi olan kişi ve kurumlarla iletişiminde kullanmak üzere hazırlamış oldukları web siteleri incelenmiştir. Araştırma bulgularına gore; büyükşehir belediyeleri arasında İzmir, İstanbul ve Bursa, Antalya ilk sıraları alırken, Diyarbakır, Sakarya, Erzurum ve Adana alt sıralarda yer almıştır. Çalışma sonuçları ile büyükşehir belediyeleri web sitelerinin geliştirilerek düzenlenmesinin gerekliliği ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Web sitesi, Büyükşehir Belediyesi, görsel tasarım.

SUMMARY
On this research we studied on 16 metropolitan municipalities's web-sites which is used for connecting with the target people and corporations. for the results of this research İzmir, İstanbul, Bursa and Antalya's web-sites are on the top of the list and Diyarbakır, Sakarya, Erzurum, Adana's web-sites are at the bottom of the list. With the help of this project we can say that the web-sites of the metropolitan municipalities must be improved.

Keywords
websites, metropolitan municipality, visual representation.
Topics E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
File80.doc (155KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC