XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleTürkiyede Kişisel Verilerin Korunması
StudentNo
Author(s)Author 1
Name: Hayrunnisa Özdemir
Org: Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Country: Turkey
Email: hayrunasin__at__yahoo.com

Other Author(s)
Keywordskişisel veriler, mahremiyet, kişisel ver,lerin hukuka aykırı işlenmesi ve haklar
AbstractKişisel veriler özetle kişilerin tanınmalarına hizmet eden bilgilerdir. Kişisel veriler, kişilerin özel haytlarının birer parçasıdır. Bundan dolayı korunmaları gerekir. Kişisel verilerin korunması,anayasamızın 22. maddesinde düzenlendiği gibi, Türk Medeni Kanunun 24. maddesinde de düzenleme bulmuştur. Çalışmamızda kişisel verilerin korunmasında başvurulacak hukuki yollar tartışılmıştır. Ayrıca kişisel verilerin korunmasında ülkemizde kanunlaşmayı bekleyen "Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısına" da, kişisel verilerin korunması bağlamında yer verilmiştir.
Topics Mahremiyet
File81.doc (97KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC