XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleDAHA HIZLI INTERNET İLE BULUT HESAPLAMA
StudentYes
Author(s)Author 1
Name: Feriştah Örücü
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi
Country: Turkey
Email: feristah__at__cs.deu.edu.tr

Author 2
Name: Alp Kut
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi
Country: Turkey
Email: alp__at__cs.deu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsSOA, Grid Computing, Cloud Computing
AbstractBulut Hesaplama geleneksel hesaplama yöntemlerine yeni bir alternatif sunmaktadır. Bulut hesaplama, ihtiyaç duyulan verilerin uzaktaki makinelerde tutulması ve hesaplamaların yine uzaktaki makinelerde yapılması mantığına dayanmaktadır. Uzaktaki makinelerde hesaplanan veriler sonradan internet üzerinden yerel bilgisayara iletilir. Kullanıcı sadece input girmek ve output almak için bilgisayara ihtiyaç duymaktadır. Sonuç olarak yerel makinenin özelliklerinin ne olduğunun önemi kalmamaktadır. Ayrıca verilere herhangi bir yerden, herhangi bir donanım ve platform kullanılarak erişebilmek mümkün hale gelmektedir.Tabii ki bu işlemlerin yapılabilirliği yeterince hızlı bir internet bağlantısına dayanmaktadır.
Bulut hesaplamanın temelinde Hizmet Barındırma(Hosting) ve Dağıtımlı Hesaplama (Grid Computing) ile bu hizmetlerin istemcilere taşınabilirliğini sağlayan hızlı iletişim yatmaktadır. Sunucu kümeleri üzerinde hizmeti sunan şirketler tarafından belirlenen uygulamalar depolanır. Kullanıcılar ihtiyaçları olan uygulamaları (SqlServer, Oracle gibi) kiralayarak kullanır. Uygulamaların ihtiyaç duyduğu işlem gücü birden fazla bilgisayara paylaştırılır.
Bulut hesaplamaya dönüşüm başlamıştır ve hızlanarak devam edecektir. Standartların geliştirilmesi ve sistemin yaygınlaştırılması zaman alacak bir süreç gibi gözükse de, geleceğin bulut hesaplama sistemlerinde yattığını söylenebilir. Sonuçta insanlar, her zaman her yerden ve her platformdan bilgiye erişebilir ve onu işleyebilir hale geleceklerdir. Bu sebeple internet yazılımları ve bu yazılımları barındıracak bulut hesaplama sistemleri geleceğe yönelik yapılabilecek en önemli yatırımlardır.
Topics Yeni İnternet Teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama
File86.doc (43KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC