XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleÇalışma Grubu: Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının Üniter Devlet Yapısında Olan Fransanın Eylem Planı ile Karşılaştırarak Uygulamadaki Gecikmeye Çözüm Üretmek
StudentNo
Author(s)Author 1
Name: Arzu Alpagut
Org: AR-TEL Telekomünikasyon Servisleri Ltd. Şti.
Country: Turkey
Email: arzu.alpagut__at__ar-tel.com.tr

Other Author(s)
KeywordsBilgi Toplumu, Eylem Planı, E-devlet,
AbstractÇalışma Grubunun Amacı: Devlet Planlama Teşkilatının koordinasyonunda 2006 2010 döneminde Bilgi Toplumu kapsamında stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını için 111 faaliyet ve projelerden oluşturulan Eylem Planının 2009 itibariyle ancak %10u tamamlanabilmiştir. Bu gecikmeye çözüm üretmek amacıyla 2009 yazında hazırlanan E-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağında yapısal e-Dönüşüm perspektifiyle ele alınmayıp uygulamadaki gecikmenin yönetişim sorunu ve kamu direnişi olarak kabul edilip güçlü, yetkili ve merkezi bir yönetim yapısıyla çözüm sağlanacağı varsayılmaktadır. Türkiye gibi üniter devlet yapısına sahip Fransanın Eylem Planı, e-government stratejisi ve uygulamada geldikleri noktalar incelenerek Türkiye uygulamalarındaki yapısal eksiklerin göreceli belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Topics Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Filenot uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC