XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleBilgiye Giden Kestirme Yolda, Demokrasinin Ruhu Olan Eylemselliğe Veda ve Sebebi Olarak İnternet Kavramı
StudentYes
Author(s)Author 1
Name: Mehmet Fatih DOĞRUCAN
Org: Uşak Üniversitesi
Country: Turkey
Email: dogrucan__at__sdu.edu.tr

Author 2
Name: Meltem KURTOĞLU
Org: Uşak Üniversitesi
Country: Turkey
Email: meltem.kurtoglu__at__usak.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsİnternet,demokrasi
AbstractDemokrasi kavramı, her bir bireyin iktidara eşit mesafede ve belirlenmeksizin, yani bağımsız olarak ulaşabilmesinin kavramsallığı olarak düşünülmüştür. Tarihsel bağlamda ve edebi literatürlerde, genel olarak demokrasi, özellikle, modernist ideoloji ile birlikte bu şekilde tarif edilegelmiştir. Bugün modernizm, bilgisel süreçleri devrimsel nitelikte elde etme ve sıçrama çağını geride bırakmış olsa da, elde ettiği bilgisel süreçleri enformasyon adı verilen analitik bağlamda sorgulamaya almaya başlamıştır. Bu ise bir bakıma enformasyon sürecinin bütününü oluşturan verilerin tahlili olarak da düşünülebilir ki, bu tahlil her bir verinin kendini meşrulamak açısından yeni verilere ihtiyaç duyması sorununu beraberinde getirdiği gibi, o yeni veriler de, kendine ait yeni verileri zorunlu kılmaktadır. Bu fasit bir sonsuzluk ekseni içerisinde, bilgiye dolaysız ve tek elden ulaşma zorunluluğunu ortaya koymuştur ki, internet kavramı amacı ve doğası gereği, bilgiye dolaysız yoldan ve biyolojik aklı yormaksızın, zaman tasarrufunu amaç edinen modernist niteliği ile ulaşma yoludur. Bu durum insanın bilgiyi elde etme sürecinden ziyade, bilgiye hükmetme çabası olarak da düşünülebilir. Fakat zaman içerisinde dolaysız yoldan elde edilen bilginin niteliksizliği ve bağlantısızlığı elinde bilgi olduğunu zanneden insanın internetin doğası hakkındaki bilgisizliğini ön plana çıkarmış ve bu bilgisizlik sonucu insan, internet sanal kuşatmasının hakimiyeti altına girmeye başlamıştır. Bilmek hükmetmektir diyen 17. yüzyıl filozofu Francis Bacon, insanların bilgiye hakimiyetini iktidar ile eş anlamlı görmüştü. Fakat bilginin hüküm altına aldığı amaçsız insan profilinin bilgi dağınıklığı karşısında düştüğü durumu hesap edememişti. Modernizmin bilgiye açlığı sonucu, bir metodolojik uygulama ortaya olarak çıkan internet kavramı insanların dolaylı bilgi edinimlerini, yani, metaforik açıdan adlandırılabilecek sanatsal ve iletişimsel etkilerini ellerinden alan bir leviathana dönüşmüştür. Bu durum iktidara eşit mesafe kavramsalı ile iştirak eden bireylerin rejimi biçiminde karşımıza çıkan demokrasi kavramsalının eylemselliğini ve aktivasyonunu yok etmiştir. Demokrasi Fransız ihtilalinden geçmiş dönemlere kadar kendisini eylemsel ve aktivist olarak ortaya koymuştur. Bunun sebebi ise bilgiye ulaşma perspektifi içerisinde harcanan çabanın vermiş olduğu sosyal ve zihinsel idmandır. Halbuki, dolaysız yoldan ve basit bir biçimde bilgiye ulaşma yolu insanların eylemselliğini yok ettiği gibi, onları pasifist bir noktada konumlamaktadır. Bu durum, demokrasi kavramının da, atomize olmuş birbirinden pasifist olarak uzaklaşmış ve bağımsızlaşmış bireyler topluluğu tarafından yok edilişe sürüklendiği noktadır. Çünkü enformasyona hakim olma çabasını güden insana, artık enformasyon hakim olmaya başlamış ve bu enformatik süreçleri kontrol eden internet kültürünün dayatmaları, yeni bireyin anlam dünyasını şekillendirmeye başlamıştır. Bu durum propaganda kültürünün bilgi metaforuna internet sayesinde dönüşmesi ve bu dönüşümün demokratik süreçleri kullanması sonucu insanı hüküm altına alması demektir. Bildirimiz bu süreçleri analiz edip, geçmiş ve gelecek noktasındaki analizi, sentez olarak sizlere bildirme amacı güdecektir.

Topics Demokrasi
Filenot uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC