XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

Titleİnternette Yeni Toplumsal Hareketler
StudentYes
Author(s)Author 1
Name: Gamze Göker
Org: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-TV ve Sinema Doktora Programı
Country: Turkey
Email: ggoker__at__media.ankara.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsİnternet, yeni toplumsal hareketler, toplumsal muhalefet hareketleri, aktivizm, ağ toplumu, enformasyon toplumu, sayısal uçurum (digital divide)
AbstractBu çalışma, görece yeni bir iletişim ve medya aracı olan İnternetin, toplumsal muhalefet hareketlerinin tartışma, müzakere, politika üretme ve eylem/örgütlenme süreçlerine nasıl etki ettiğini saptamaya çalışmaktadır. İnternetin toplumsal muhalefet hareketleri üzerindeki olumlu etkilerinden biri, dünyanın farklı noktalarında ya da aynı yerelde bulunmasına rağmen fiziksel olarak birbirinden uzakta bulunan muhalefet gruplarının üyelerinin İnternet yardımı ile (e-gruplar, web siteleri, sohbet odaları, bloglar vb. aracılığıyla) kolaylıkla, anında, hızlı ve ucuz iletişim kurma olanağı sağlaması ve bilgi (yazılı, sesli, görsel) alışverişini sağlamasıdır.
Aynı zamanda bu bilgilerin arşivlenme kolaylığı, muhalefet hareketlerinin tarih yazımının sınırlılığı göz önünde bulundurulduğunda çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Ancak, bu hızlanmanın karar verme süreçlerini de hızlandırdığı, dolayısıyla İnternet öncesi dönemde yüz yüze tartışmalarla, medya aracılığı ile yazılı, sözlü ya da görsel olarak daha uzun sürelerde müzakere edilerek alınan kimi kararların, çok daha çabuk ve yeterince müzakere edilemeden alınmak zorunda kalındığı, bunun da kimi zaman yanlış sonuçlara yol açtığı belirtilmektedir.
Ayrıca, İnternet tek merkezli olmayan, çok merkezli ve merkezi kolayca değiştirilebilir yapısı nedeniyle, diğer iletişim araçlarında bulunmayan bir denetim dışı kalmayı sağlamakta, bu özellik de muhalefet hareketlerinin devlet, hükümet ya da ordu tarafından uygulanan merkezi denetimden ya da karşıt grupların müdahalesinden uzak kalarak hareket kabiliyetini artırmasını sağlamaktadır. Aynı biçimde İnternet, diğer iletişim araçlarında olmadığı kadar bir gözetlenme ve denetlenme ihtimalini de içinde taşımakta, bu uygulamaların somut örnekleri de görülmektedir.
Yanı sıra, İnternet üzerindeki çeşitli gruplarda yürütülen tartışmalarda kullanıcıların anonim kalabilmesi, düşüncelerin toplumsal statü, sınıfsal fark, cinsiyet, eğitim düzeyi vb. belirleyici etkenlere bağlı kalmaksızın daha özgür ifade edilebilmesini sağlamaktadır. Fakat anonimlik aynı zamanda kimliklerde kayganlık, ifade edilen düşüncelerin sorumluluğunun alınmaması, politik tartışmaların gerçek kişiler üzerinden gitmemesi nedeniyle gerçek anlamda politika yapılamaması, kimi çalışma, tartışma ya da eylemlerin başarısızlığa uğramasına yol açmaktadır.
İnternet, toplumun bir biçimde erişim sınırlılıklarını aşmış her kesiminden bireyler için, daha önce hiç olmadığı kadar eşit ve özgür tartışma ve eylemlere katılma olanağı sağlarken, öte yandan sayısal uçurum nedeniyle yaşanan kısıtlılıklar her yurttaşın bu süreçlere katılımı önünde ciddi bir engel oluşturmakta, bu noktada, var olan eşitsizlikleri sürdürmekte ve hatta artırmaktadır.
İnternet ve demokrasi arasındaki ilişkiyi irdeleyerek yücelten ya da olumsuzlayan çalışmalar yapılmakta, İnternetin demokrasiyle olan ilişkisi ve demokratik ortamın oluşturulmasındaki olası/potansiyel katkısı ve olumsuz etkileri tartışılmaktadır. İnterneti demokrasiye katkısı anlamında olumlayan çalışmaların bir kısmı, İnternet ortamını Atina demokrasi anlayışının doğrudan ve katılımcı modeline benzetmekte, İnternetin tüm yurttaşların siyasal sürece tıpkı agoralardaki gibi dolaysız katılabilme potansiyellerini içinde barındırdığını öne sürmektedir. Yurttaşların kamusal sorunları tartışıp düşüncelerini yerel hükümete ilettiği, elektronik katılıma odaklanan denemeler İnternetin yerel demokrasiyi güçlendirmeye yaptığı katkı için gösterilebilecek iyi örneklerdendir. Toplumsal muhalefet hareketlerinin yeni mücadele yöntemlerinden olan internet aktivizminin (siber aktivizm), kendi içinde bir etiği bulunan hacktivizm gibi daha radikal görümleriyle de karşılaşılmaktadır.
Türkiyedeki anti-militarist hareket, LGBTT (lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transseksüel) hareketi ve kentsel dönüşüm muhaliflerini araştırma örneklemi olarak seçen bu çalışmada aynı zamanda internet etnografisi uygulanmaktadır.
Topics Demokrasi
Sosyal Ağlar ve İnternetin Sosyal Boyutları
Filenot uploaded
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC