XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

Titleİnternette Cevap ve düzeltme Hakkı
StudentNo
Author(s)Author 1
Name: Prof. Dr. Ahmet ÇİFTCİ
Org: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
Country: Turkey
Email: aciftci__at__gazi.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsİfade hürriyeti, cevap ve düzeltme hakkı
AbstractCevap ve Düzeltme Hakkı uluslararası belgelerde, örneğin Türkiye'nin de Taraf olduğu Avrupa Sınırötesi televizyon Sözleşmesi (m.8) ile AB Sınırtanımayan Televizyon Yönergesi (m.23)ve yakında bu Sözleşmenin yerini alması beklenen Görsel-İşitsel medya Hizmetleri Yönergesi'nde (m.23) ve Anayasa'da (m.32) düzenlenip teminat altına alınmış bir temel haktır. Türkiye, katılım müzakereleri sürecinde, AB'ne Tam Üyelik öncesi, mevzuatını bu uluslararası belgelere uyumlaştırmak zorundadır. Bu hak, ancak, yayın yoluyla kişilerin şeref ve haysiyetlerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır.Basın Kanununda, TRT Kanununda ve3984 sayılı kanunda bu hak düzenlenmiştir. 5651 sayılı İnternet OrtamındaYapılan Yayınların Düzenlenmesive Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında kanunda düzenlenmiş, fakat kullanılma şartları ile usul ve yöntemi detaylı olarak öngörülmemiştir. Bu hak, mirasçılara geçebilir mi? Yayından kim sorumlu olacaktır? Avrupa Hukukunda, bu hakka alternatif yollar da öngörülmüştür('özür dileme' 'anında cevap hakkı', vb.).5651 sayılı Kanunda bu hususlara cevap bulunmamaktadır. Bildiride, bu hususlara cevap verilecek, konu hukuki yönleri ile tartışılacaktır.
Topics İnternetin Yasal Boyutları
File93.doc (180KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC