XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

TitleAnlamsal Webde SKOS Kullanılarak Bilgi Organizasyonu
StudentNo
Author(s)Author 1
Name: Yasemin Yüksek
Org: Ege Universitesi Bilgisayar Muhendisligi Bolumu
Country: Turkey
Email: yasemin.yuksek__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsSKOS, OWL, Ontoloji, Ontoloji Eşleme
AbstractBu çalışmada, Tıbbi Bilişim alanında geliştirilen ontolojiler arasında SKOS Eşleme Sözlüğü(Mapping Vocabulary) kullanılarak gerçekleştirilen eşleme örnekleri gösterilmektedir. SKOS Eşleme Sözlüğü, farklı alan ontoloji kavramları arasındaki eşleme ilişkilerini göstermede kullanılan özellikler kümesini içermektedir. Bununla birlikte SKOS, anlamsal web ortamında kavram şemalarının anlamsal çalışabilirliğini sağlamak için bir standart model olarak kullanılmaktadır.
Topics semantik web
File98.doc (132KB)
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC