15. Türkiye'de İnternet Konferansı Yasakları ve Sosyal Medyayı Tartışıyor !Türkiye'de İnternet ile ilgili grupları bir araya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995'den beri her yıl ulusal boyutta düzenlenen INET-TR konferansı, bu yıl 2-4 Aralık tarihlerinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesinde gerçekleşiyor. Türkiye İnternetinin bir resminin çekildiği, ana sorunlarının tartışıldığı, çözümler için ortak akıl arandığı, internetle ilgilenen herkese, uzmanına, öğrencisine, ev hanımına, emeklisine açık olduğu, işin teknik boyutu ve sosyal boyutlarının tartışıldığı bir konferanstır. Konferans tüm yurttaşlarımıza açık ve ücretsizdir. www.inet-tr.org.tr adresinde kayıt olunması istenmektedir.

Bu yıl "Sosyal Ağlar", "Sosyal Medya", “Yeni Medya”, "Fikri Haklar", "İnternet ve Demokrasi” ve “İnternet yasakları” konuları öne çıkmaktadır. Siyasetçilerin de katılımıyla, Facebook ve Twitter'la birlikte İnternetin Siyaseti nasıl değiştirmekte olduğu, demokrasiyi geliştirmek, saydamlığı ve toplumsal katılım artırmak için İnterneti nasıl kullanabileceğimiz, “İnternet ve Demokrasi” oturumunda tartışılacak. İnternetin gelişmesini engelleyen altyapı, hukuksal sorunlar, uygulamalar ve projeler enine boyuna tartışılacak. Mevcut Yasaklar, ve fikri haklar yoluyla yeni yasaklama planları “İnternet Yasakları” oturumunda incelenecek. İnternet ve telekom sektöründe özel sektörün önünü tıkayan, uygulamalar “Serbestleşmenin Neresindeyiz?” panelinde uzmanlar, Sivil toplum temsilcileri ve bürokratlarca tartışılacak Yeni çıkan, “Kripto Yönetmeliği”nin kişilerin mahremiyeti, kurumların ticari sırları için oluşturduğu tehlikeler bir panelde tartışılacak.

İnternet Yasaklarının yanında, İnternetde yaygınlaşan, bir insanlık suçu olan ırkçı, ayrımcı ve benzeri gelişmeler “Nefret Söylemi” oturumlarında 9 bildiriyle tartışılacaktır. “Yeni Medyada Emek Örgütlenmesi” panelinde İnternetin sosyal ilişkileri etkisi irdelenecektir. Yeni medyanın yarattığı yeni fırsatlar ve yeni meslekler “Yeni Medya” panelinde tartışılacaktır. Sosyal Medya'nın Reklam ve Pazarlamaya etkisi, sektörün önde gelen temsilcileri tarafından “Sosyal Medya ve İnternet Reklamcılığı” panelinde irdelenecektir.

Ülkemizdeki Alan Adı sisteminin radikal bir şekilde değişmesi söz konusu. Bugüne kadar alan adı ticaretine ve spekülasyona izin vermeyen sistem yerine, ilk gelen istediğini alır ve ticaretini yapabilir ilkesini benimseyen yeni bir yapılanma gündemde. com.tr, .net.tr, .org.tr gibi bölünmeli bir yapılanmanın yanında kişi ve kurumların xyz.tr şeklinde alan adı alabilecekleri bir sistem getiriliyor. Ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümü de karmaşık bir yapıya havale edilecek.İçinde hiçbir yönetişim yapısı olmayan bu yeni sistemin, özellikle başlarken, xyz.tr şeklindeki alan adlarının dağıtımında, Türkiye İnternetinde önemli bir karışıklığa neden olması söz konusu. Böyle radikal bir değişimin, topluma anlatılması, artı ve eksilerin tartışılması ise DNS Panelinde yapılacaktır.

Ülkemiz için önemli bir konu olan Uzaktan eğitim, 40 kadar üniversitenin katılımı ile tüm gün sürecek bir çalıştayda irdelenecek. YÖK ve Ulakbim'in de katılımı ile başta alt yapı planlaması tartışılacak, bilgi ve deneyimler paylaşılacak, ileriye yönelik bir eylem planı oluşturulması konuşulacaktır.

İnternetdeki yeni gelişmelerden ikisi IPTV ve Bulut Bilişimde oturumda tartışılacak. IPTV İnternetin kullanıcıya TV için kalite,çeşit, esneklik ve özgürlük veren boyutu olan IPTV, sektörün uzmanlarınca Türkiye'deki durum irdelenecek, ve ne yapılması tartışılacak. Bulut Bilişimve Yeni Nesil Kamu Hizmetleri ise ülkemizde Bulut Bilişiminin durumunu inceleyecek ve kamu hizmetlerine etkisi ve bu konularda ne yapılmalı sorusuna cevap aranacak. İnternetin kitap yayıncılığına etkisi ise yayıncılar ve akademisyenler tarafından “e-kitap” oturumunda irdelenecektir. Kurumların İnternet üzerindeki itibarının yönetimi ve bunda Soysal Medyanın yeri bir oturumda tartışılacaktır.

Konferansta toplam 43 oturumda 12 Panel, 4 Çalıştay, 10 seminer ve 16 bildiri oturumu yapılacaktır. İnternetin, ticari, hukuksal, sosyal boyutlarını kapsayan 50 bildiri arasında İnternetin tüm boyutları hakkında bildiri bulmak mümkün. Eğitim seminerleri hem bireysel kullanıcıya hitap etmekte : Pardusa Nasıl Geçerim, Casus Yazılımlardan Nasıl korunurum; hem kurumsal, özgür yazılımlarla kurumsal uygulamaları nasıl çalıştırırım ve saldırılara karşı korurum; pofesyoneller için çeşitli programlama platformları ve araçlarını anlatan seminerlerin yanında bilişimci olmayanlara da yönelik pek çok seminer vardır. Bildiri oturumları daha çok ülkemizdeki internetin gelişmesini yansıtmaya, Türkiye deneyimlerini paylaşmaya yöneliktir. E-Öğrenme, Pazarlama, Fikri Haklar, Güvenli İnternet, E-devlet, ve Teknik konularda sunumlar var.

İnternetin önemini kavramış her yurttaşımızı Konferansa davet ediyoruz. Konferansa katılmak, yeni şeyler öğrenmek, yeni dostluklar oluşturmanın yanında, Türkiye İnternetine sahip çıkmak, Yasaklara karşı tavır almak, katılımcı, saydam ve demokratik bir toplum oluşturma çabasına katkı vermek, “bu çorbada benimde bir tutam tuzum var “ demek için önemli.

Detay bilgi: www.inet-tr.org.tr ve inet-tr.itu.edu.tr adresindedir.

Inet-tr YK adına

Doç. Dr. Mustafa Akgül

532 383 2975

312 290 1237