2/12/10-Perşembe 02/12/10 SALON A SALON B SALON C SALON D
10.00-11.00
AÇILIŞ TÖRENİ


11.00-13.00 10:00-11:00 PANEL: Sansür: Yönetici Nüzhet Dalfes Pazarlam: Yavuz Günalay EĞİTİM SEMİNERLERİ: CASUS PROGRAMLAR

11:00-13:00 Telekom ve Internet Sektöründe Serbestleşmenin Neresindeyiz ? 37 Bir İnternet Teknolojisi Ürünün Doğuşu ve Sansürlerden Dolayı Engellenmesi.
S.B.HAŞILOĞLU, H.S. ÇALHAN
3 Günümüzde Online Pazarlama. M.İÇİL Benim Casus Programım, Seninkini Döver!
Faruk KEKEVİ / VIPRE Türkiye


Yonetici: Refik Arkut, Galatasaray Ü.
Kerem Alkin, MOBILSAD
Tanju Erkoç, TELKODER
Füsun Sarp Nebil, TİD
F. Tolga Yalçın BTK
49 Türkiye'de İnternet Üzerinden Kurulmuş Sivil İnisiyatiflerin Sansüre Sansür Örneğinde İncelemesi.E.BARANSELİ 29 Marka Konumlandırmada İnternet Reklamcılığı (Antalya Eczacı Odası Örneği) N. M. BATU


50 Dijital Aktivizm. M.PİŞKİN 32 Avrupa Birliği Yolundaki Türkiye’de İnternet Teknolojilerinin Bilgi Toplumu Hedefine Katkısı: Yeni Ticaret Kanunu Örneği. A.H. DOĞU
13.00-14.00 13:00-14:00 ÖGLE YEMEĞİ ARASI
14.00-16.00 14:00-16:00 PANEL: E-öğrenme: Yönetici: Haluk Bingöl Güvenli İnternet: Yönetici: Yüksel Samast EĞİTİM SEMİNERLERİ: TELEKULAK /MALWARE


Internet ve Demokrasi: Daha Saydam ve Katılımcı bir Demokrasi için Ne Yapmalı ? Yönetici: Haluk Şahin Utku Çakırözer, Cumhuriyet Gazetesi Mehveç Evin, Milliyet Gazetesi Osman Çoşkunoğlu, CHP Hüseyin Mert DSP, Alim Isık MHP, AKP Temsilcileri 79 Eğitimde Bilirkişi Uygulaması. C. GURSES 60 Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (Eu Kids Online) Projesi Türkiye Bulguları. K.ÇAĞILTAY, C.OGAN,D. KAŞIKÇI, T. KARAKUŞ, E. KURŞUN Bir Türkiye Parodisi - Telekulak Iı:İllegal Gsm Dinlemeleri.
R. Engür PİŞİRİCİ
Bağımsız Araştırmacı Topluluğu


7 Öğrencilerin Eğitimde İnternet Kullanımı: Ankara Üniversitesi Örneği. Ö.BAYRAM, F.TURAN 34 RTÜK Çocuk Sitesi'nin Medya Okuryazarlığı Bağlamında İncelenmesi. Z.İ.KARABACAK, Ş.ERDİNÇ Malware Taxonomy Iı:Attackware.
R. Engür PİŞİRİCİ
Bağımsız Araştırmacı Topluluğu


4 İnternet Deneyiminin E-Öğrenme Tutumlarına Etkisi. H. ÖZGÜR, N. TOSUN 26 Bilişim Teknolojilerine Pedagojik Bir Yaklaşım. M.AKSÜT6 Avrupa Birliği Güvenli İnternet Programı. Y. SAMAST
16.00-16.30 16:00-16.30 ÇAY/KAHVE MOLASI
16.30-18.00 16:30-18:00 SPONSOR SUNUMLARI PANEL: Teknik: Yönetici: Kerem Karakaş WEB UYGULAMALARI: Yönetici: Arda Çetin


Communication Week, 20-27 Aralık 2010
İTÜ IEEE Klübü
İnternet Sansürü

Yonetici: Özgür Ukan , Umit Kıvanç, Gazeteci Av. Başak Purut, Ekşi Sözlük , Av. Erhan Horasan, BTK, İnternet Kurulu.
13 Hayat Bilgisi Veritabanı Kullanılarak Otomatik Cümle Üretimi.C.B.ÖZDEMİR, M. F.AMASYALI 35 İnteraktif Anlatılarda Güncel Yaklaşımlar ve İnteraktif Anlatı Geliştirme Yazılımlarına Bir Örnek: "ASB"


Cisco Systems 53 İnternet Üzerinde Özellik Tabanlı Şifreleme Kullanan Bir Dosya Saklama Ortamı Önerisi.T.TUGLULAR, G.GERÇEK Tonguç İbrahim SEZEN, Diğdem SEZEN
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi54 Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı. Y.SAMAST "İnternet Uygulamalarında Özgür Yazılımların Yeri"
Mahir B. AŞUT / LKD46 Web Log Analizi İle Dışardan Verilen Kırık Link Tespiti. T.ÖZSEVEN, M.DÜĞENCİ


03/12/10 – Cuma 03/12/10 SALON A SALON B SALON C SALON D
10.00-11.30 10:00-11.30 NEFRET SÖYLEMİ UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞTAYI PANEL: PANEL:


Yeni Medya'da Nefret Soylemi
(Yönetici: Mutlu Binark, Başkent Ü.)
Uzaktan Eğitim Çalışma Grubu:
Ali Ekrem Özkul, YÖK/Anadolu Ü.
Serkan Orcan, Ulakbim
M. Akgül, inet-tr,
Alper Cihan, İstanbul Ü.
Kürşat Çağıltay, ODTÜ
C. Hakan Aydın, Anadolu Ü.
Aydın Kolat, TBV
DNS Yönetmeliği
Yönetici:
Gökhan Ahi
Devrim Demirel
Ali Osman Özdilek
Attila Özgit, ODTU
Mahire Aktaş, BTK
Engür Pişirici
Atıf Ünaldı
e-Kitap Yayıncılığı: Fikri Hakların Korunması, e-Kitapların dağıtım ve satıış, e-Kitap formatları ve güvenlik, e-Kitap okuyucu cihazları, Başarı örnekleri

Rıfat Çölkesen, Beykent Ü./Papatya Yayıncılık
Osman Aliefendioğlu, Beykent Ü.
Sehban Kartal, İstanbul Ü.
Yasin Kaplan, Doruknet


14 Nefret Söylemi Ve Yeni Medya. I.B.FİDANER


15 Nefret Söyleminin Yeni Medya Ortamında Dolaşıma Girmesi Ve Türetilmesi. M.BİNARK


17 Okur Yorumlarında Üretilen Nefret Söylemi. İ.DİRİNİ


18 Facebook’ta Nefret Söyleminin Üretilmesi ve Dolaşıma Sokulması, Eser Aygül, Tuğrul Çomu


19 Video Paylaşım Ağlarında Üretilen Nefret Söylemi. T.ÇOMU
12.00-13.00 12:00-13:00 Nefret Soylemi(21,22,23,24) UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞTAYI
Ulusal Açık Ders Malzemeleri Projesi: Gelişmeler Ve Planlar, Kürşat ÇAĞILTAY
ODTÜ
Sosyal Medya: Yönetici: Reha M. Alkan Web: Yönetici: Enis Karaarslan


21 Dijital Oyunlarda Cinsiyetçilik . G. B. SÜTCÜ 48 İnternet Sıkça Sorulan Sorular Ve Wiki Yaklaşımı. U.ğur BEKÇİBAŞI, E.KARAARSLAN


22 Çevrimiçi Spor Ortamlarında Nefret Söylemi. A.AKIN 43 Bilişim Eğitimi İle Kalkınma (Ict4d): Bilişimde Genç Hareket Projesi Örneği. E.M.TAŞ 47 Sivil Toplum Kuruluşları’nın Web Sitelerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. S. ATEŞ, M.AKSÜT


23 İnternet’te Nefret Söylemi Ve Karşı Örgütlenmeler. B.DOĞU24 Yeni Medyada Nefret Söyleminin Hukuki Boyutu. A.KAYMAK

14.00-16.00 14:00-16:00 PANEL:52 UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞTAYI Sosyal Medya: Yönetici: M. Ufuk Çağlayan Hukuk: Yönetici: Ali Osman Özdilek


Yeni Medyada Alternatif Emek Ve Örgütlenme Dinamikleri
63 Blog Ortamı Ve Türkiye’de Blogosferdeki Akademisyenler Örneği. G.B.SÜTCÜ 27 Anglosakson Ve Türk Hukukunda İnternette Onur Kırıcı Yayınlar. G.ULUÇ, F.NİZAM


Asli Telli Aydemir, İstanbul Şehir Ü.
Erkan Saka, Bilgi Ü.
Ali Rıza Keleş, Alternatif Bilisim
Elvan Demircioğlu, Tez-koop 5 No'lu Şube

28 İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Düzeyleri. M.KARADUMAN, H.KURT 39 Sosyal Ağlarda Özel Hayat Ve Gizliliğin Korunması. C.ÜNAL
30 İnternet Vasıtasıyla Medya Yazarı Olabilmek: Türkiye’deki Weblog Yazarları Üzerine Bir Araştırma. A.SEZGİN, A.GÜL 38 Yurttaş, E-Devlet, E-Dönüşüm: Uyap Örneğinde Bir Değerlendirme. T.A.HASDEMİR, Z.İ.KARABACAK
16.30-18.00 16:30-18:00 KRİPTOLOJİ PANELİ UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞTAYI E-öğrenme ve Sosyal medya: Yönetici: Orhan Gökçöl Fikri Haklar: Yönetici: Ceyda Akaydın


Yönetici: Özgür Uçkan Albert Levi, Sabancı Ü,Yaman Akdeniz Bilgi U, Fatih Avcı LKD, Şeref Sağıroğlu TBG, Muzaffer Yıldırım, BGD, Y. Şuayıp Çetin, BTK, U.Barış Erdoğan UEKAE Uzaktan Eğitimde Bilgi Sistemi.
M.AKCAY, Dumlupınar U.
10 Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. Y.GÜLBAHAR, F.KALELİOĞLU, O.MADRAN 8 Bilgi Tarlasında Mayın Temizliği: Bilişim İnnovasyonunda Demokratikleşme Ve Açık İnnovasyonun Gelişimi. M.GENÇER70 Web Uygulamaları İçin Özgür Yazılım Lisansları. H.UYGUN
20 Sosyal Ağlar Analizi İle Bilimsel Çevrenin Ağ Yapısının Çözümlenmesi: Nanoteknolojı Türkiye Örneği. H.DERVİŞ 9 IPTV ve Telif Hakları. S.KARLIDAĞ
11 İnternet Alan Adı Uyuşmazlıkları Ve Çözüm Yolları. D.Ü.EKDİAL


4/12/10 - Cumartesi 4 Aralık Cumartesi SALON A SALON B SALON C SALON D
10.00-11.30 10:00-11.30 PANEL: 66 PANEL: 62 EĞİTİM SEMİNERİ:64 EĞİTİM SEMİNERİ: Yönetici: Ümit Bozkır


"Yeni Medya; Yeni Firsatlar Yeni Meslekler" "Türkiye'de IPTV: sektördeki son gelişmeler" "Pardus Kullanmaya Nasıl Başlayabilirim" "Zend" 45 Zend Framework'e Hızlı Giriş, Eser Sahillioglu 55 ZendFramework Tabanlı PHP Framework Tasarımı Batur Orkun


Ismail Hakki Polat, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü
Dr. Murat Akser,
Mithat Bereket, Pusula Haber Programı
Taha Yücel, RTÜK
Atıf Ünaldı, IPTV Derneği
Görkem Çetin, VESTEL
Murad Önol, Protek
Necdet Yücel, Kaan Özdinçer
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

12.00-13.00 12:00-13:00 PANEL: 78 PANEL:5 EĞİTİM SEMİNERİ:73 EĞİTİM SEMİNERİ:25


Sosyal Medya ve İnternet Reklamcılığı
Bulut Bilişim ve Yeni Nesil Kamu Hizmetleri "Lkd Kendi İlacını Kullanıyor: (Wiki, İş Takip Sistemi, Svn, WordPress, Tuxweet, Mailman) "Gwt İle Web Uygulamaları"


Yönetici: Ebru Baranseli, Devletşah Özcan, Alemşah Öztürk, Özgür Alaz, Burak Demir, Yakup Bayrak, Deniz Çoşkun
D.Cenk Erdil, İstanbul Bilgi Ü.
Koray İnçki, Tubitak Bilgem BTE
Yakup Korkmaz, Tubitak Bilgen UEKAE
Kıvanç Usku, IBM
Emre ERYILMAZ, Adil Güneş AKBAŞ
LKD
25 Orhan KURTULUŞ, Mesut Can Gürle
İntron Bilişim ve Yazılım Teknolojileri
14:00-16:00 14:00-16:00 PANEL: 12 EĞİTİM SEMİNERİ: 75 İçerik Yönetimi: Yönetici: Levent Yalçın EĞİTİM SEMİNERİ:68


"Online İtibar Yönetimi ve Sosyal Medya "
Orhan Samast, Forsnet
Atıf Ünaldı, IPTV Dernegi
Aydın Sün, Bilgiodası
Idil Buse Kök, Dericioğlu & Yaşar Hukuk Bürosu
Terskod Mühendisliği:"Web Tabanlı Flash Oyunların Zaafiyet Yönünden İncelenmesi"
R. Engür PİŞİRİCİ, Bora ÖZTÜRK
Bağımsız Araştırmacı Topluluğu
71 "Drupal İçerik Yönetim Sistemi" Tugay İLTUŞ / LKD 67 Kampüste Etkin Web Geliştirme Rehberi, Veli Akçakaya, Sabancı Ü. "Android Üzerinde Uygulama Geliştirme"
Ahmet Oğuz MERMERKAYA
Aselsan
16:30-18:00 16:30-18:00 Sosyal Medya: Yönetici: Ethem Derman Ağ Teknolojileri: Yönetici: Enis Karaarslan 80


76 Üniversite Yurtlarının Ağ Altyapısı Tasarımı
Gökhan AKIN, Çağla AYVAZOĞLU,
Oğul ÇELİKSOYDAN
İTÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.
Bilgi Sızıntısı Engelleme ve MyDLP, Burak Oğuz,H.S.Cevahir, H. Ö. Batur


16 Netsosyal: Ağlara Takılan Sosyalliğimiz
Ahmet BAYTAK, Harran Üniversitesi
42 Anketten Foruma, Forumdan Bloga
Güray YILDIRIM, İTÜ
77 802.11 Örgü (Mesh) Ağ Mimarileri
Gökhan AKIN, Mehmet Burak UYSAL
İTÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.
31 Sosyal Ağlarda Online Kimlikler:
"Facebook Profil İncelemesi"
Sibel KARADUMAN, Murad KARADUMAN
Akdeniz Üniversitesi