SOSYAL AĞLARIN EĞİTİM AMAÇLI KULLANIMI

Yasemin GÜLBAHAR Filiz KALELİOĞLU Orçun MADRAN

Başkent University Başkent University Başkent University

gulbahar__AT__baskent.edu.tr filizk__AT__baskent.edu.tr omadran__AT__baskent.edu.tr


Anahtar kelimeler: sosyal yazılımlar, sosyal ağlar


Özet:

Günümüzde, birçok sosyal ağ sitesi ortaya çıkmış ve insanların iletişimini, etkileşimini, işbirliğini, çalışmasını ve hatta öğrenme sürecini bile yeniden şekillendirmiştir. Kullanıcı dostu ara yüzler ve gizlilik özellikleri, bilgisayar okuryazarı olan ya da olmayan pek çok kullanıcının ilgisini çekmektedir. Günümüzde milyonlarca kullanıcı gerçek kimlikleri ile sosyal ağlar üzerinde çevrimiçi olarak yer almaktadır. Bu denli yaygınlaşan sosyal ağlar, eğitim süreçlerinde de çok farklı amaçlarla etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada Facebook, Twitter ve Flickr gibi sosyal ağların eğitim süreçlerinde farklı şekillerde kullanımlarına ilişkin yapılan araştırmalar ve öneriler ele alınmıştır.