INTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

Dilek ÜSTÜN EKDİAL

İstanbul Patent & Marka Danışmanlık Ltd. Şti.

dilekustun__AT__istanbulpatent.com


Anahtar kelimeler: alan adları, domain name, disputes, uyuşmazlık, fikri haklar, marka


Gün geçtikçe önemi artan, kullanımı her gün daha da yaygınlaşan
internet ile ilgili olarak Türkiye’de internet ve alan adları ile ilgili uygulamalar ve gelişmeler ‐ Uyuşmazlıklar ‐
Çözüm Yolları ve WIPO, ICANN, UDRP Uygulamaları