NETSOSYAL: AĞLARA TAKILAN SOSYALLİĞİMİZ

Ahmet BAYTAK

Harran Üniversitesi

ahmet_baytak__AT__yahoo.com


Anahtar kelimeler: sosyal ağlar, web uygulamaları, Facebook, Netsosyal, sosyoloji


Özet:

Bu sunumun amacı her gün hızlı şekilde hayatın bir parçası olan internetin sosyal yapısını özetlemektir. Toplum içi ve toplumlar arası olayları inceleyen sosyolojinin yeni oluşan sanal toplumlarda ve guruplarda nasıl şekillendiği bu sunumda incelenmiştir. İnternet kullanımı ile yaygınlaşan sosyal ağların başında gelen Facebook’un ülkemizde hangi ölçüde kullanıldığı bu doğrultuda sunum içine alınmıştır. Ayrıca netteki bu sosyolojik yapıda kullanıcıların netsosyalleşme için gerekli karakteristik özellikler sıralanmıştır.