OKUR YORUMLARINDA ÜRETİLEN NEFRET SÖYLEMİ (PANEL: YENİ MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ)

İlden DİRİNİ

Alternatif Bilişim

ildendirini__AT__gmail.com


Anahtar kelimeler: yeni medya, demokrasi, nefret söylemi, haber portalları, okur, okur yorumları, ombudsmanÖzet:

Giderek etkisini arttıran, geleneksel medyanın yerini alan çevrimiçi (online) gazetecilik, haberciliğe dair algıları değiştirmekte. Artık

okuyucular, haberin anlık olarak sunulmasını beklemektedir. Çok sayıda kaynaktan, habere anlık ulaşabilmenin yanı sıra bloglar ve haber sitelerinde, özel olarak ayrılmış bölümlerde artık okuyucular da haber yapabilmektedir. Değişimin en temel yanıysa okuyucuların etkin bir şekilde, medyanın üretimine katılıyor olmasıdır. Okurların haberlere yorum yapabilmesi, fikir bildirmesi, hatta habere şekil vermesi çevrimiçi gazetecilik ile mümkün olmuştur. İnternet yayıncılığı haberin akış yönünü değiştirmiştir. Basılı yayıncılık, enformasyonu sadece yayarken İnternet'te enformasyon yeniden üretilebilir hale gelmiştir. İnternet gazetesi okuyucuları, yorum yapmakta, içerik eklemekte hatta bazı örneklerde habercinin kendisi olmaktadır. Basılı yayıncılıkta ise bilgi akışı tek yönlüdür, tekten çoğuladır.

Bu sunumun amacı haberin bir unsuru haline gelmesine rağmen görünürde olmayan, ancak nefret söyleminin üretilmesinde rol oynayan okur yorumlarına dikkat çekmektir. Yeni medyanın bir olanağı olarak ortaya çıkan okur yorumları, okuyuculara habere yorum getirme, habere yön verme şansı tanımıştır. Sunumda yeni medya mecrasını kullanan ana akım medyanın okur yorumlarına yer veriş şekli, aynı zamanda okur yorumlarında üretilen nefret söylemi ele alınmıştır.