VİDEO PAYLAŞIM AĞLARINDA ÜRETİLEN NEFRET SÖYLEMİ (PANEL: YENİ MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ)

Tuğrul ÇOMU

Ankara Üniversitesi

tugrul.comu__AT__gmail.com


Anahtar kelimeler: yeni medya, demokrasi, nefret söylemi, video, video paylaşım ağları, youtubeÖzet:

Video paylaşım ağlarındaki içeriklerde nefret söylemi barındıran unsurlara, videonun doğası gereği sıklıkla rastlanabilmektedir. Bu ağlardaki içerik, kullanıcılar tarafından oluşturulmaları nedeniyle çok çeşitlidir. Dolayısıyla nefret söylemi barındıran ve üreten pek çok örnek, video paylaşım ağlarında, çeşitli alanlarda ve çeşitli düzeylerde bulunabilmektedir. Kullanıcı türevli bir içerik türü olarak ele alındığında video, kullanıcının ifade etmek istediği unsurları akılda kalıcı ve çok kişiye ulaşma potansiyeli ile birlikte iletme imkânına sahiptir. Videoların özellikle toplumsal paylaşım ağları aracılığıyla “paylaşılan” birer unsur haline gelmesi, nefret söylemi de dâhil olmak üzere çeşitli söylemlerin dolaşıma girebilmesinde, videoları etkin birer araca dönüştürmektedir. Video paylaşım ağlarının ara yüzleri incelendiğinde ise, bu ağların, kullanıcı (izleyen) yorumları gibi uygulamalar sayesinde kullanıcılar için dinamik birer tartışma ortamı yarattığı görülebilmektedir. Bu sunumun amacı, yeni medyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan video paylaşım ağlarında üretilen ve dolaşıma sokulan nefret söylemini çeşitli alanlardaki örnekler üzerinden tartışmaktır.