SOSYAL AĞLAR ANALİZİ İLE BİLİMSEL ÇEVRENİN AĞ YAPISININ ÇÖZÜMLENMESİ: NANOTEKNOLOJI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Hamid DERVİŞ

Çankaya Üniversitesi

darvish__AT__hacettepe.edu.tr


Anahtar kelimeler: Sosyal Ağlar analizi, nanaoteknolojiÖzet:

Sosyal ağlar sosyoloji biliminin temelini oluşturan bir kavramdır. Sosyoloji toplum ve insanın etkileşimi üzerine çalışan bir bilim dalıdır. Sosyolojik araştırmalar toplumdaki farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır. Sosyal ağlar analiz tekniğinin Türkiye’de nanoteknolji çevresine uygulanması Türkiye’de nanoteknoljinin ve insanlarının ilişkileri, eğilimleri, yapılan bilimin niteliği, niceliği gibi pek çok soruya cevap bulmak mümkün olacaktır. Bu disiplin insanların neden ve nasıl bir toplum içinde düzenli yaşadıkları kadar bireylerin veya birlik, grup ya da kurum üyelerinin nasıl yaşadığına da odaklanmıştır. Bu çalışmada sosyal ağlar analiz ölçümlerini (ortalama, yakınlık, ardışıklık, aradalık, kümelenme, katsayı, derece, yoğunluk, Eigenvector ve prestij) kullanarak Türkiye’de nanoteknoloji çevresinin yapısı keşfedilmeye çalışılacaktır. Veri Web of Science, sağlanacaktır. Bibexcel, CiteSpace, Pajek ve SPSS gibi yazılımlar kullanılarak bibliyografik data işlenecektir.