ÇEVRİMİÇİ SPOR ORTAMLARINDA NEFRET SÖYLEMİ

Altuğ AKIN

Barselona Özerk Üniversitesi (UAB)

altugakin__AT__gmail.com


Anahtar kelimeler: yeni medya, demokrasi, nefret söylemi, spor, futbol, çevrimiçi spor siteleri


Özet:

Nefret söyleminin çevrimiçi (online, internet) spor ortamlarında var olma biçimini anlamayı ve devamında onunla mücadele yollarını tartışmayı amaçlayan bu sunuma; nefret söylemi araştırılmak istenildiğinde akla ilk gelen alanlardan birinin niçin spor, özellikle de futbol olduğuna dair bir tartışmayla başlamak yerinde olacaktır.

Bu düşüncenin (“nefret söylemini futbol ortamlarında kolaylıkla buluruz”) altında yatanın, genelde spor özellikle de futbol çevresinde cereyan edenler, olan bitenler kadar (hatta belki de bundan çok), futbolun çoğunlukla ana akım medya tarafından şekillendirilen toplumsal algılanış biçimiyle alakalı olduğunu iddia edebiliriz.

Kısaca, ‘futbol âlemi’ diye adlandırabileceğimiz çevre dahilinde vücut bulan bazı olaylarla; futbolun, özellikle de bu âleme mesafeli duranlar tarafından kalıplaşmış algılanma biçimleri, futbol alanının ‘nefret söylemi’ üretme açısından verimli bir alan olduğu kanısını pekiştiren iki faktör olarak düşünülebilir.