İNTERNET’TE NEFRET SÖYLEMİ VE KARŞI ÖRGÜTLENMELER

Burak DOĞU

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi

doguburak__AT__gmail.com


Anahtar kelimeler: yeni medya, demokrasi, nefret söylemi, internet,

nefret söylemine karşı örgütlenmeler, stormfront


Özet:

Nefret söylemleri, gerek ortaya çıkış nedenleri gerekse yayılma süreci itibariyle yeni bir dönemin eşiğindedir. Çünkü nefret söylemleri üzerindeki medya etkisi her zamankinden daha fazladır. Bu durum geleneksel medyanın deformasyonuyla olduğu kadar yeni medya formlarının yaygınlaşmasıyla da ilişkilidir. Dolayısıyla artık nefret söylemleri üzerine konuşurken yeni medya teknolojilerinin karakteristiğini ve toplumsal etkilerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu noktada, özellikle İnternet’in sosyal bir medya olarak nefret söylemlerinin oluşumunda ve yayılmasında oynadığı rol değerlendirilmelidir. Her ne kadar nefret söylemlerinin İnternet’teki örnekleri çok yeni olmasa da, bu tür içerikle son yıllarda daha fazla karşılaşılmaktadır. Dahası, her türden söyleme ev sahipliği yapan mevcut Web uygulamaları, her geçen gün gelişmekte ve yeni araçlar ile desteklenmektedir. Bu sayede mevcut sosyal ağlar daha kompleks bir görünüme bürünmekte, ayrıca – her türden düşünceye açık bir yapı arz etmesinden ötürü – çeşitli grupların mücadelesine sahne olmaktadır.

Öncelikle işaret edilmesi gereken nokta, bugün içinde bulunduğumuz şartların bir anda oluşmadığı, bu anlamda karşı karşıya bulunduğumuz söylemlerin köklerini geçmişte barındırdığıdır. Dolayısıyla günümüz koşullarını ele alırken, toplumda her daim mevcut olan stereotipleri göz önünde bulundurmamız gerekir.

Nefret söylemlerinin siyasi hareket vasfı taşıdığı gibi, birer alt kültür çıktısı olarak değerlendirilmesi de mümkündür. İnternet ortamında daha fazla temsil edilme şansı elde eden alt kültürler, dünyanın farklı fiziksel yerlerinde bulunan ama benzer fikirlere sahip bireyleri içine alarak büyümeye devam etmektedir. Öte yandan, alt kültürler grupları için ilgi alanlarına göre daha spesifik konular etrafında örgütlenme olanağı doğmaktadır. Bu durum, nefret söylemlerinin farklı ilgilere göre dallara ayrılmasıyla sonuçlanmaktadır.