GWT İLE WEB UYGULAMALARI

Orhan KURTULUŞ

İntron Bilişim ve Yazılım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

orhan.kurtu lus__AT__intron.com.tr


Mesut Can Gürle

İntron Bilişim ve Yazılım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

mesut.can.gurle__AT__intron.com.tr


Anahtar kelimeler: gwt,web2.0,web,google,framework,toolkit,java


Özet:


Google Web Toolkit (GWT) web geliştiricilerinin Java kullanarak karmaşık JavaScript uygulamaları oluşturmak ve bu uygulamaları yönetmek için kullandıkları açık kaynaklı bir web uygulama çatısıdır. Hiç javascript kullanmadan saf Java kodu yazılarak web uygulamaları geliştirmeyi amaçlar. Servlet tabanlı bu uygulama çatısı klasik web uygulama geliştirme çatılarından farklı performans tabanlı bir mimari sunar. GWT, verimli, Ajax , asenkron uzaktan yordam çağrıları , geçmiş yönetimi, bookmarking , uluslararasılaşma ve çapraz tarayıcı taşınabilirlik uygulamaları sağlamayı amaçlar.