BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE PEDAGOJİK BİR YAKLAŞIM

Mehmet AKSÜT

Mega Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Uşak

dr.aksut__AT__gmail.com


Songül ATEŞ

Uşak Üniversitesi

songul-20-23__AT__hotmail.com


Hayriye UĞURLU

Uşak Üniversitesi

hyryeugrlu_7035__AT__hotmail.com


Anahtar kelimeler: Bilişim teknolojileri, pedagoji, çocuk gelişimi.


Özet:


Bireyin sağlıklı bir kişilik kazanmasında, çocukluk dönemindeki gelişimi büyük önem taşımaktadır. Günümüz çocuklarını bilişim teknolojilerinden uzak tutmaya çalışmak, yerinde bir davranış olmayacaktır. Bu durumda; çocuğun bilişim teknolojileri ile iç içe yaşayarak gelişimini tamamlamasının daha akıllıca bir uygulama olduğu söylenebilir. Bu çalışmada; çocukların bilişim teknolojilerini kullanmalarının gerekliliği, kullanırken karşılaşabilecekleri sorunlar ve bu sorunların çözüm önerileri verilmektedir.