ANGLOSAKSON VE TÜRK HUKUKUNDA İNTERNETTE ONUR KIRICI YAYINLAR

Prof.Dr.Güliz ULUÇ Arş.Gör.Feridun NİZAM

Ege Üniversitesi Ege Üniversitesi

guliz.uluc__AT__ege.edu.tr feridun.nizam__AT__ege.edu.tr


Anahtar kelimeler: onur kırıcı yayın, hakaret, internet yayınları, (libel rights)


Özet:

Anglosakson hukukunda “Libel” olarak adlandırılan onur kırıcı yayınlar Türk hukukunda da olduğu gibi toplumsal düzene aykırı davranışlar olarak düzenlenmiş olup suç oluşturmasına olanaklı yasal düzenlemeler ile de hukuksal korunma sağlanmıştır. Her iki hukuk sisteminde konuya ilişkin bazı benzerliklere karşın oldukça farklı düzenlemeler de yer almaktadır.

Bu çalışmada her iki hukuk sisteminde konuya ilişkin düzenlemeler örnek uygulamalar ile karşılaştırmalı olarak irdelenecektir.