İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM DÜZEYLERİ

Murad KARADUMAN Hanifi KURT

Akdeniz Üniversitesi Ege Üniversitesi

mkaraduman__AT__gmail.com hanifikurt__AT__gmail.com


Anahtar kelimeler: internet, sosyal medya, iletişim fakülteleri


Özet:

İnternet çok hızlı bir biçimde gelişirken, sosyal medyayla kullanıcıların da içerik üretebildikleri ve bu içeriği milyonlarca insanla paylaşabildikleri yeni bir döneme girilmiş oldu. İnternetin önceki evrelerinde; önce çok kısıtlı bir içeriğin sunulduğunu, sonrasında bu içeriğin bir çığ gibi büyüdüğünü, daha sonra da kullanıcıların bu içeriklere yorumlarla katılımıyla etkileşimi sağladığını gözlemlemiştik. Kullanıcıların bağımsız bir biçimde içerik üretimi ise interneti belki de ilk ortaya çıktığından bu yana “bambaşka” yapan en önemli unsur oldu. Böylece kullanıcılar “kendi medyalarını” yaratarak, “geleneksel medyaya” bir taraftan farkında olmadan katkı yapmakta, diğer taraftan da alternatif olmaktadır. Geleneksel medya “profesyonel üretimini” sürdürürken sosyal medya üyeleri “her an her yerde olma, her şeyi anında yansıtabilme” ile öne çıkmaktadır.
İletişim fakülteleri medya sektörüne çeşitli uzmanlık alanlarında çalışan yetiştiren akademik kurumlardır. Bu nedenle iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal medya olgusuna daha fazla ilgi göstermeleri beklenmektedir. Bu çalışmada iletişim fakültesi öğrencilerinin sosyal medyayla ilişkilerinin düzeyi saptanmaya çalışılacaktır. Çalışma kapsamında gerçekleştirilecek olan anket Ege Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi iletişim fakültesi öğrencilerine uygulanacaktır. Çalışmamızla, iletişim fakültesi öğrencilerinin internet alışkanlıklarını ölçmenin yanı sıra sosyal medyayı kullanım amaçları belirlenirken aynı zamanda “üretim”e ne kadar katkı koydukları tespit edilecektir. Böylelikle iletişim fakültesi

öğrencilerinin sosyal medyayla ilişki düzeylerini ortaya koyan bir profil çıkarılması amaçlanmaktadır.