MARKA KONUMLANDIRMADA İNTERNET REKLAMCILIĞI (ANTALYA İLİ ECZACI ODASI İNTERNET SAYFASI REKLAMLARININ ETKİLİLİĞİ ANALİZİ)

Nurettin Mert BATU

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

nmbatu__AT__gmail.com


Anahtar kelimeler: pazarlama, reklam, internet, internet reklamcılığı


Özet:

Gelişen teknolojiler sonucunda gerek firmaların pazarlama ve reklam stratejilerinde gerekse tüketicilerin tüketim alışkanlıklarında değişiklikler yaşanmaya başlanmıştır. Tüketici artık geleneksel iletişim araçlarından farklı olarak, web siteleriyle, reklamlarla, reklamcılarla ve diğer kullanıcılarla kendi isteği doğrultusunda iletişim ve etkileşime girebilmektedir. Bu bağlamda firmalar artık gelişen interaktif iletişim araçlarına uygun olarak online pazarlama ve interaktif reklam teknikleri geliştirmişlerdir. Online pazarlama, ürün veya hizmetlerini internette sunan şirketlerden oluşmaktadır. Oluşan bu medya ortamının da diğer medya ortamları gibi etkililiği ölçülmelidir. Bu çalışmayla medya aracının Antalya ili eczacı odası internet sayfasında yer alan reklamların hedef kitleye ulaşımı ve etkililiği ölçülecektir.