İNTERNET VASITASIYLA MEDYA YAZARI OLABİLMEK: TÜRKİYE’DEKİ WEBLOG YAZARLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Aslı SEZGİN Aykut GÜL

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

aaslisezgin__AT__gmail.com aykutgul__AT__gmail.com


Anahtar kelimeler: Medya okuryazarlığı, yeni medya, ağ günlüğü (blog), ağ günlüğü yazarlığı (blogger)


Özet:

Okuryazarlık kavramı, günümüzde pek çok kavramın anlamının ve içeriğinin değişmesine paralel olarak değişen ve gelişen bir kavram olarak yeniden anlamlandırılmaktadır. Tarihsel olarak yaşanan dönüşümlerde önemli bir rol üstlenen okuryazarlık, artık medya vasıtasıyla farklı bir görünüme, tanıma sahip olmuştur.

Günümüzde okuryazar kavramını ikiye bölüp incelemek gerekir, zira gerek yazılı sembolleri gerekse kitle iletişim metinlerini/yayınlarını yazmaktan ziyade okuyan (izleyen, dinleyen, bunlara bakan vb.) bir okuryazar tipiyle karşı karşıyayız. TV'yi izleriz ama bir TV yazarı değiliz. Oysa bilgisayar bu eğilimi bir parça tersine çevirmeye başladı. Bilgisayar ve internet sayesinde artık kullanıcılar, çeşitli formlar altında TV'ye göre bilgisayarda hem okur hem yazar olma olanağı elde etmiştir

Tüketim alışkanlıklarımızı, bilgi edinme yollarımızı, boş zamanlarımızı değerlendirme şekillerimizi, haberleşme yöntemlerimizi medya vasıtasıyla belirleyerek onun hayatımızda giderek daha da vazgeçilmez bir yer edinmesini sağlamaktayız.

Medyanın gelişip şekillenmesi sonucunda ortaya yeni bir kavram olarak çıkan “yeni medya” kavramı çerçevesinde medya okuryazarlığını inceleyecek olursak, bu noktada özellikle medyanın sosyalleştirme işlevine dikkat çekmek gerekir. Kültürel sistemlerin iletilmesi, farklı gruplara katılım konusunda yeni medya önemli bir role sahip konumdadır.