SOSYAL AĞLARDA ONLİNE KİMLİKLER: FACEBOOK PROFİL İNCELEMESİ

Sibel KARADUMAN Murad KARADUMAN

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi

sibelkaraduman__AT__akdeniz.edu.tr mkaraduman__AT__gmail.com


Anahtar kelimeler: internet, sosyal ağlar, on-line kimlikler


Özet:

Günümüzde internet kullanımı içinde giderek artan bir hızla sayısı çoğalan sosyal ağlar, internet kullanıcılarının kimlik betimlenmesinde önemli bir mecra olarak karşımızda durmaktadır. Sosyal ilişki kurma ve geliştirmede birçok olanağı beraberinde sunan internet, kimliklerin şekillenip biçimlenmesinde rol oynamakta, bireyselliğe yeni görünümler kazandırarak online kimlikleri inşa etmektedir. Sanal bir ortamda beden, zaman ve mekân algısı ve sınırlaması olmaksızın kendine yer edinen bu kimlikler, yeniden tanımlanmakta, siber ortamın değişken zemininde yeni toplumsal ilişki biçimleri kurulmaktadır.
Web tabanlı hizmet sağlayıcısı olarak sosyal ağlar arasında kullanım oranı en yüksek site olan Facebook, dünyada yaklaşık 500 milyon üye sayısıyla en popüler paylaşım sitesidir. Bu çalışmanın amacı, facebook kullanıcılarının profil özelliklerini ortaya çıkarmak, facebook üzerinden sosyal paylaşım eylemini gerçekleştiren bu online kimliklerin, kimlik inşasında kullandıkları öğeleri ve araçları bir kimlik yansıması olarak nasıl oluşturduklarını belirlemektir.