RTÜK ÇOCUK SİTESİ'NİN MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Z. İnci KARABACAK Şansal ERDİNÇ

Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi

inciy__AT__gazi.edu.tr sansalerdinc__AT__gmail.com


Anahtar kelimeler: Medya okuryazarlığı, RTÜK Çocuk SitesiÖzet:

Günümüzde iletişim olanaklarının artması, bireylerin farklı araçlardan gelen çok sayıda mesajla karşılaşması sonucunu beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda internet aracılığıyla sağlanan elektronik iletişim bu mesaj yoğunluğunun kalbi niteliğindedir. Elektronik iletişimin diğer iletişim türlerine kıyasla global anlamdaki üstünlüğüne vurgu yapan Lewis (2003:95), bu iletişim türünün bireylere, kişilerarası iletişim bakımından kendilerini geliştirmeleri adına da katkıda bulunduğunu belirtmektedir. Ayrıca, elektronik iletişimin bireyselleşme ve küreselleşmeyi birlikte geliştirdiğini ifade etmektedir.
Medya okuryazarlığı, günümüzde sayıca artış gösteren medya mesajlarını anlama ve yorumlama bakımından bireylerin ve özellikle de çocukların bilinçlendirilebilmesi konusundaki çeşitli girişimleri içeren ve ülkemiz açısından güncel nitelikte bir kavramdır. Bu çalışmada, medya okuryazarlığı açısından RTÜK’ün elektronik ortamda çocuklara yönelik olarak hazırladığı “RTÜK Çocuk Sitesi”ne ilişkin bir inceleme yapılacaktır. Bu incelemede ilgili site tasarım ve içerik bakımından değerlendirilecektir.