İNTERAKTİF ANLATILARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE İNTERAKTİF ANLATI GELİŞTİRME YAZILIMLARINA BİR ÖRNEK: ASB


Tonguç İbrahim SEZEN Diğdem SEZEN

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

tongucs__AT__hotmail.com digdemsezen__AT__gmail.com


Anahtar kelimeler: Yeni Medya, interaktif anlatı, Advanced Story Builder, dijital oyun, postmodern anlatı, hipermedya, interaktif film
Özet:

Bu eğitim seminerinin amacı katılımcılara yeni medyanın olanaklı hale getirdiği interaktif anlatı kavramı ve yazarlığı hakkında kuramsal ve pratik bilgiler vermek ve kendi interaktif anlatılarını geliştirebilecekleri yazılımları tanıtmaktır. İki bölümden oluşması planlanan seminerin ilk bölümünde katılımcılara genel hatları ile interaktif anlatıların gelişimi ve interkatif anlatılara yönelik güncel yaklaşımlar örnekler eşliğinde anlatılacaktır. Seminerin ikinci bölümünde ise; interaktif anlatı geliştirme yazılımları hakkında genel bilgiler verildikten sonra, Georgia Institute of Technology Dijital Medya Bölümü’nde Dr.Hartmut Koenitz tarafından geliştirilen ve seminer organizatörlerinin Beta testlerinde çalıştığı Advanced Stories Builder (ASB) yazılımı eşliğinde interaktif anlatı geliştirme süreci sergilenecektir.