UZAKTAN EGİTİMDE BİLGİ SİSTEMİ

M. AKCAY

DPU

makcay__AT__dpu.edu.tr


Anahtar kelimeler: Uzaktan Eğitim, Bilgi Yönetim Sistemi, Açık Kaynak, Moodle, Distributed, Internet


Özet:

Öğrencilere verilen ders notu, ödev, quiz ve projelerin verilmesi, toplanması, değerlendirmesinde kullanılan elektronik ortamlardan biri Moodle dır. Bilgisayar Mühendisliği Eğitimindeki ders aktivitelerinin yürütülmesinde ve uygulamalarının yürütülmesinde Moodle sistemi kullanılmaktadır. Eskisehir, Kütahya ve Bilecik illerindeki Üniversitelerde bu sistem kullanılmaktadır.


Bu çalışmada Moodle kurulumu ve kullanımı özetlenecek ve kazanılan deneyimler aktarılacaktır.