BİR İNTERNET TEKNOLOJİSİ ÜRÜNÜN DOĞUŞU VE SANSÜRLERDEN DOLAYI ENGELLENMESİ

Selçuk Burak HAŞILOĞLU H.Serhan ÇALHAN

Pamukkale Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü Netrevart Bilişim ArGe Danışmanlık

selcukburak__AT__hasilolgu.com serhancalhan__AT__gmail.comAnahtar kelimeler: sibiyo.com, İnternet Yasakları, Web Tabanlı Yazılım Geliştirme, E-Katılım Sistemi


Özet:

Beş yıllık bir sürecin ürünü olan sibiyo.com, yerel yönetimlerde katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş – yönetici arasındaki iletişimi çift yönlü olarak gerçekleştirmeye yönelik tasarlanmış bir e-katılımcı Duyarlı toplumların oluşumuna, dolayısıyla da kaliteli bir yaşamın sağlanmasına aracılık eden bu sistemin görselliğini sağlayan kısmı Google Map tabanlıdır. Bir taraftan, yazılımların geliştirildiği şirket Sanayi Bakanlığı Sanayi Ar-Ge Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenirken; diğer taraftan, şirketin en önemli ürünü olan sibiyo, İnternet’teki sansür ve erişim engellemelerinden dolayı piyasadan çekilme riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bugün ise toplumsal yararı göz ardı edilemeyecek bu sistemin en önemli sorunu benzer sansür olayları ile karşı karşıya kalmalarıdır.