YURTTAŞ, E-DEVLET, E-DÖNÜŞÜM: UYAP ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Tuğba Asrak HASDEMİR Z. İnci KARABACAK

Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi

tubahasdemir__AT__gmail.com inciy__AT__gazi.edu.tr


Anahtar kelimeler: e-devlet , e-dönüşüm, devlet-yurttaş ilişkisi, e-yargı, UYAPÖzet:

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi kamu yönetimi alanında farklı uygulamaları gündeme getirmiştir. e-devlet, e-demokrasi, e-katılım vb. çeşitli başlıklar altında incelenen bu uygulamalar, giderek yaygınlaşmaktadır. e-devlet uygulamalarının yanında yer alanlar bu uygulamaların, yönetimin açıklığını ve şeffaflığını sağladığını belirtirken, e-devlet uygulamalarını eleştirenlerin görüşü ise bu uygulamalarla sağlandığı belirtilen açıklık ve şeffaflığın yanıltıcı olabileceği yönündedir. Ayrıca yurttaşlar, sunulan bilgilere erişim konusunda aynı olanaklara sahip değildir. Bu konudaki tartışmalar, e-devlet sisteminin olanakları/sınırlılıkları bağlamında çeşitlendirilebilir.
Geçtiğimiz on yıllarda, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin yaşamın birçok alanını etkilemesiyle birlikte, sanayi toplumundan sonra “bilgi toplumu”na geçildiği savlarının daha yüksek sesle dile getirildiği görülmektedir. Çalışmada, e-devlet kapsamında bu görüşlere de yer verilmekle birlikte, e-devlet uygulamaları “yeni bir toplumsal düzenin” uygulamaları olarak değil, ortaya çıkan yeni olanaklarla birlikte devlet-yurttaş ilişkisinde reform niteliğinde değişikliklere neden olan uygulamalar olarak incelenecektir. Bu çerçevede, Türkiye’de e-devlet uygulamaları içinde başarılı bulunan ve artık bir proje olmaktan çıkıp kapsamlı bir sisteme dönüşen Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin (UYAP) ilk dönem sonuçları itibariyle değerlendirilmesi, bildirinin odak noktasını oluşturmaktadır.