SOSYAL AĞLARDA ÖZEL HAYAT VE GİZLİLİĞİN KORUNMASI

Ceren ÜNAL

Bilkent Üniversitesi

cerenu__AT__bilkent.edu.tr


Anahtar kelimeler: social networking, privacy, data protection


Özet:


Her geçen gün daha da artan kullanıcı sayıları ve genişleyen servisleriyle sosyal ağ siteleri, geleneksel hukuk düzeninin kalıpları içinde klasik şekilde tanımlanan ve değerlendirilen haliyle “özel hayat ve gizliliğin korunması hakkı” bakımından yeni ve mevcut yasal düzenlemelerle çözülmesi zor olan sorunlar içermektedir. Bundan 120 yıl önce ABD’de "rahat bırakılma hakkı" olarak tanımlanan bu hakkın, temel ilkenin kişisel bilgilerin paylaşımı yoluyla karşılıklı olarak başkaları ile iletişim kurmak olduğu sosyal ağlarda ne şekilde korunacağını kestirmek gerçekten zor olup, hatta kimi yazarlara göre özel hayat, gizlilik ve sosyal ağ birbiriyle bağdaşması mümkün olmayan kavramlardır. Ulusal hukukumuzda da kişisel verilerin korunması ile ilgili özel yasal düzenlemeler (Eylül 2010 Referandumu ile 1982 Anayasası m. 20’ye eklenen yeni son fıkra dışında) halen yapılamamış olduğundan, TCK hükümleri ve MK m. 23’teki genel nitelikteki kişilik hakkı çerçevesinde korunan özel hayat ve gizli hayat alanlarının sınırları sosyal ağ ortamlarında çok daha zor belirlenmektedir. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeler dahi, kullanıcıların aynı anda hem kendi kişisel verileri bakımından veri sujesi, arkadaşlarının verileri bakımından ise veri işleyici / kontrolörü olduğu sosyal ağlarda yer yer yetersiz kalmaktadır. Bu bildiride, sosyal ağların kullanıcıların özel hayat ve gizliliklerine yönelik yarattığı sorunlar ortaya konduktan sonra, ulusal ve uluslararası yasal belgeler ışığında çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır.