MALWARE TAXONOMY II:ATTACKWARE

R. Engür PİŞİRİCİ

Bağımsız Araştırmacı Topluluğu

engur.pisirici__AT__gmail.com


Anahtar kelimeler: Malware, Spyware, Virus, Trojan Horse, Ring 0-3, Ring -1 / -3, Hooking, Rootkits, Attackware, Cyber Warfare, Cyber missiles, Military-grade cyber weapons, stuxnet, plc


Özet:

Malware diye adlandırabileceğimiz şüpheli/kötücül yazılımların sınıflandırılması hakkında INET-TR'09 daki sunumun devamı niteliğinde olup, geçtiğimiz sene tespit edilen ve uzmanlar tarafından ilk siber silah sayılabilecek stuxnet incelemesini içeren bir sunum olacaktır.