BİLİŞİM EĞİTİMİ İLE KALKINMA (ICT4D): BİLİŞİMDE GENÇ HAREKET PROJESİ ÖRNEĞİ

Evin M. TAŞ

UNDP

evin.tas__AT__gmail.com


Anahtar kelimeler: bilişim, kalkınma, bilişim eğitimi, cisco netacad, gönüllülük


Özet:

Kalkınma için Bilişim Teknolojileri (Information Communication Technologies for Development) sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı ve marjinalize olmuş grupların kalkınması için hazırlanan bilişim projelerinin genel adıdır. Yani diğer bir deyişle bilişim teknolojilerinin yoksulluğu azaltmak için kullanılması anlamına gelir. Bugün bu kavram ilk başladığı yerden çok daha gelişmiş bir aşamada. Özellikle de internetin gelişimi ve hayatımızın her alanına nufusu ile farklı bir boyuta ulaşmış durumda. Bu teknolojiler bugünkü hayatımızı ve geleceği şekillendirdiğinden dolayı da ICT konusunda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç her zamankinden daha fazla durumda. Bilişim sektörünün gelişimi ile bu sektör için yetişen uzman iş gücü arasındaki hız farkı da gittikçe artmakta. Bunun en önemli iki nedeni bilişim eğitiminin pahalı olması ve ulaşımındaki zorluklar nedeniyle yeterli seviyede verilememesidir. Bu makale bilişim eğitimine ulaşamayan gençler için oluşturulan bir sosyal sorumluluk projesi olan “Bilişimde gen. Hareket” örneği üzerinden bilişim eğitimi ile kalkınma konusuna eğilirken gönüllülük ve sosyal sorumluluk kavramlarını da irdelemektedir.