ZEND FRAMEWORK'E HIZLI GİRİŞ

Eser SAHİLLİOĞLU

Bilkent Üniversitesi

esers__AT__sahillioglu.net


Anahtar kelimeler: php, php frameworks, zend framework, zend framework quickstart


Özet:

Zend Framework, açık kaynak kodlu ve OOP mantığında geliştirilmekte olan PHP5 tabanlı bir web uygulamaları geliştirme framework'üdür.
Bu bildiri ve sunuda, Zend Framework'e hızlı giriş için gerekli olan temel adımlar anlatılacak ve basit bir uygulama örneği verilecektir.