Sivil Toplum Kuruluşları’nın Web Sitelerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

Songül ATEŞ Mehmet AKSÜT

Uşak Üniversitesi Mega Eğitim Danışmanlık Uşak

songul-20-23__AT__hotmail.com dr.aksut__AT__gmail.com


Hüseyin SAYAN Tuğba BAŞTUTAN

Uşak Valiliği İl Dernekler Müdürü Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

huseyin.sayan__AT__hotmail.com tugba__AT__cappadociatours.com


Anahtar kelimeler: web sitesi, sivil toplum kuruluşu, sosyal şebekeleşme


Özet:

Bu çalışmada; bilişim teknolojilerinin Sivil Toplum Örgütleri (STK) tarafından kullanılma durumu ele alınmaktadır. STK’ ların hedef kitlelerine ulaşmada web sitelerinden ne ölçüde yararlandıkları ve mevcut web sitelerinin objektif kriterlere göre değerlendirme sonuçları ortaya konulmaya çalışılmaktadır. “Sosyal Şebekeleşme Gücü” nün Sivil Toplum Örgütleri tarafından fark edilmesinin önemi vurgulanmaktadır.