İNTERNET SIKÇA SORULAN SORULAR VE WİKİ YAKLAŞIMI

Uğur BEKÇİBAŞI Enis KARAARSLAN

Muğla Üniversitesi Muğla Üniversitesi

ugur__AT__mu.edu.tr enis.karaarslan__AT__mu.edu.tr


Anahtar kelimeler: sıkça sorulan sorular, wiki, internet, güvenlik


Özet:


İnternet öğrenmesinin etkin olduğu günümüzde aranılan bilgiye ulaşmak önemlidir. Günümüzde geleneksel araştırma ve öğrenme yöntemlerine destek olabilecek en etkili ve en kolay ulaşılabilir kaynak internettir. Bildirimizde yeni bir bilgi için ilk öğrenme aşamasını gerçekleştirecek kişilere yönelik “sıkça sorulan sorular” bölümleri üzerinde durulmuş ve alt başlıklar olarak aşağıda belirtilmiştir.


• Sıkça sorulan sorular bölümlerinin arama motorlarındaki bulunabilirliklerini yükseltmek


• Oluşturulacak bölümün amacına uygunluğu ve içeriği


• Veri girişi için kullanılacak yapıların ve denetimin dinamikliği (wiki altyapısı ile)


• Dinamik içerik giriş zenginliği ile güncel kalma şartları


• Günümüz çokça sorulan sorular yaklaşımları


Amaç, günümüzde sadece sorunlarla karşılaşıldığında ya da aranılan bilgi bulunamadığında başvurulan çokça sorulan sorular bölümünün; kitaplardaki içindekiler kısmına benzer ve dinamik bir yapıya dönüştürmektir. Bu amaçla inet-tr çokça sorulan sorular bölümünün dinamik bir yapıya dönüştürülüp ilk ve güncel bilgilere kaynak olmasına yönelik tasarım sunulmuştur.