TÜRKİYE'DE İNTERNET ÜZERİNDEN KURULMUŞ SİVİL İNİSİYATİFLERİN SANSÜRE SANSÜR ÖRNEĞİNDE İNCELEMESİ

Ebru BARANSELİ

Anadolu Üniversitesi

ebaranseli__AT__anadolu.edu.tr


Anahtar kelimeler: sansüre sansür, internet, sosyal ağlar, türkiye’de internet sansürü, sivil inisiyatif, dijital aktivizm


Özet:

Bu çalışma, Türkiye’de uygulanan internet yasaklarına tepki olarak, internet üzerinde organize olan sivil inisiyatif Sansüre Sansür oluşumu özelinde sivil inisiyatifler, Türkiye’de internet sansürü, sansür uygulamalarına karşı toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkiler ve dijital aktivizm kavramının gelişmesini inceleyen bir araştırmadır.

Bilgisayarlar ağlarının, net büfelerinin, mobil iletişim araçlarının insanlığa sunduğu olanaklar ile yeni medya kavramı yaratılmış, bu medyanın sınırsız bilgi ve iletişim denizi, sürekli ve hızla değişen, gelişen evrensel iletişim olgusunu ortaya çıkarmıştır. Günlük yaşamın önemli bir parçası, uzantısı haline gelmiş olan internetin iktidarlar tarafından kendi doğasına aykırı bir şekilde kontrol altına alınma çabaları ise küresel bir sorun olarak güncelliğini korumaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de yürürlükte olan internet yasası kapsamında uygulanan erişim engellemeleri ve bu uygulamaların küresel iletişim olgusu kontrastı ile internet kullanıcılarına yansımalarının dijital aktivizm sınırlaması içinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmanın temel amacı, farklı toplumsal kesimlerden, farklı meslek ve gelir gruplarından, farklı yaşam disiplinleri ve tarzlarını benimsemiş internet kullanıcılarının, sansür uygulaması olarak tanımlanabilecek söz konusu erişim engellemeleri karşısında sosyal ağlar üzerinden, internetin avantajlarını kullanarak bir araya gelip, sivil bir inisiyatif oluşturarak tepkilerini gösterme biçimlerini, örnek durum analizi yaparak ortaya koymaktır. Bu çalışmada elektronik devrim sonrası dünya üzerinde gerçekleşmiş politik, ekonomik. Toplumsal olaylara karşı verilen, ses getirmiş çeşitli protesto ve benzeri eylemler de karşılaştırmalı örnekler olarak sunulmuştur.