BULUT BİLİŞİM VE YENİ NESİL KAMU HİZMETLERİ

D. Cenk ERDİL Koray İNÇKİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi TÜBİTAK BİLGEM BTE

cenk.erdil__AT__bilgi.edu.tr koray.incki__AT__bte.tubitak.gov.tr


Yakup KORKMAZ Kıvanç USLU

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE IBM

ykorkmaz__AT__uekae.tubitak.gov.tr uslu__AT__tr.ibm.com


Anahtar kelimeler: ızgara (grid) bilişimi, bulut bilişimi


Özet:

2000'li yılların popüler araştırma konularından ızgara (grid) bilişimi ve yeni nesil bulut bilişimi, bundan yirmi yıl öncesinde bizlere vaadettiklerine oldukça yakın bir kamu hizmeti olarak hayatımıza iyice girmiş durumda. Evimizde olması muhtemel bir haftalık bir kesintinin su mu, doğalgaz mı, yoksa İnternet mi olmasını düşündüğümüzde, hangi kamu hizmetinin modern hayatımızda bizler için daha önemli olduğunu açıkça görüyoruz.

Devingen bir bilgi toplumu olmamızın ülkemize getireceği faydaları yıllardır tartışıyoruz, ancak bu konuda yapmamız gerekenlerden birisi önümüzdeki yıllar için kullanım ihtiyaçlarını belirlemek ve ona göre planlar yapmak. Bu nedenle, gelecekteki İnternet türevli kamu hizmetlerinin neler olması gerektiğini, ülkemizin gelecekteki nesillerinin günlük hayatlarında hangi sorunları aşmak için, hangi kamu hizmetlerine nasıl ihtiyaç duyacakların
ı ve bu sorunlara çözüm getirmek için ne gibi stratejiler geliştirmemiz gerektiğini hepbirlikte tartışmak istedik.